Thông tư 07/2013/TT-BTTTT Quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam

Rate this post

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT

Quy định về thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với tivi sản xuất, nhập khẩu sử dụng tại Việt Nam

Thông tư 07/2013/TT-BTTTT quy định thời điểm tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất đổi với tivi sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 07/2013/TT-BTTTT Điều chỉnh thời gian tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất đối với tivi sản xuất, nhập khẩu sử dụng tại Việt Nam

BỘ THÔNG TIN VÀ
PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 07/2013/TT-BTTTT

Hà Nội, 18 bước đều Năm 2013

nhà tròn
KỊP THỜI Tích hợp CHỨC NĂNG đầu thu truyền hình số mặt đất cho sản xuất và nhập khẩu tivi đã qua sử dụng tại VIỆT NAM

Căn cứ Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/Nghị định-CP;

Thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 11/08/2012 về việc sửa đổi, hoàn thiện P.Quyết định số Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa hoạt động phát thanh, truyền hình,hình ảnh bề mặt trái đất đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định thời điểm tích hợp chức năng máy thu, phát. truyền hình số mặt đất dùng cho tivi sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch đầu tư mua sắm bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ Mô đun 4

1. Thông tư này quy định thời điểm cụ thể tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đối với máy thu hình sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

2. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu tivi để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Thời điểm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất

1. Các loại tivi sử dụng công nghệ màn hình LCD, PDP, LED, OLED và các loại màn hình tiếp theo được sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số. Chuẩn DVB-T2 mặt đất, chuẩn mã hóa tín hiệu âm thanh, hình ảnh MPEG-4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 63:2012/BTTTT theo thời gian cụ thể như sau:

a) Từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 áp dụng cho tất cả tivi có kích thước màn hình trên 32 inch;

b) Từ ngày 01/04/2015 áp dụng cho tất cả tivi có kích thước màn hình từ 32 inch trở xuống.

2. Không bắt buộc tích hợp thu truyền hình số mặt đất đối với tivi sử dụng công nghệ màn hình CRT được sản xuất, nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm soát, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình để sử dụng tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 07/2019/TT-BTP Hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương);
– Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu tivi;
– Thông báo;
– Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu AVG;
– Lưu: VT, CTS (180).

Bộ

(Đã ký)

Nguyễn Bắc Sơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 07/2013/TT-BTTTT Quy định thời điếm tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất đổi với máy thu hình sản xuất và nhập khẩu đế sử dụng tại Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *