Thông tư 06/2016/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ

Rate this post

Thông tư 06/2016/TT-BGTVT

Công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Ngày 08/04/2016, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 06/2016/TT-BGTVT quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo hiệu đường bộ. Vì thế:

Bạn đang xem: Thông tư 06/2016/TT-BGTVT công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

 • Khi có tín hiệu đèn vàng, người điều khiển phương tiện phải dừng xe trước vạch sơn “Dừng xe”, nếu không có vạch sơn “Vạch dừng xe” thì phải dừng xe trước vạch sơn báo hiệu cùng chiều đi. .
 • Trong trường hợp phương tiện đã đến gần hoặc vượt qua vạch sơn “Stop line”, nếu dừng lại sẽ rất nguy hiểm, phải nhanh chóng thoát ra khỏi giao lộ.
 • Ngoài ra, tại các giao lộ có đèn tín hiệu, biển báo hiệu và vạch sơn, người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu.
 • Trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn vàng nhấp nháy thì người điều khiển phương tiện phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo, vạch sơn theo thứ tự quy định.

Nội dung Thông tư 06/2016/TT-BGTVT

VẬN TẢI
———————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————
Số: 06/2016/TT-BGTVT Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

nhà tròn
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về TÍN HIỆU ĐƯỜNG BỘ

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1686/2012/QĐ-BCT Chuyển Báo Đối ngoại Vietnam Economic News về trực thuộc Báo Công Thương quản lý

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Tổng Giám đốc

Tổng cục Đường bộ Việt Nam,

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ.

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

Mã số đăng ký: QCVN 41:2016/BGTVT.

Điều 2. Hiệu lực

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2016.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số. Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT. -BGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển báo hiệu trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Âm nhạc Tiểu học Mô đun 3

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

Nguyễn Hồng Trường

Mục lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ

Phần 1: Quy định chung

Phần 2: Thông số kỹ thuật

 • Chương 1 – Thứ tự hiệu quả của hệ thống tín hiệu và thứ tự đường ưu tiên
 • Chương 2 – Tín hiệu điều khiển giao thông
 • Chương 3 – Biển báo
 • Chương 4 – Biển báo dừng
 • Chương 5 – Biển báo và cảnh báo nguy hiểm
 • Chương 6 – Dấu Hiệu Lệnh
 • Chương 7 – Biển báo đường cao tốc không phải là đường cao tốc
 • Chương 8 – Biển phụ, biển chữ viết
 • Chương 9 – Biển báo trên đường cao tốc
 • Chương 10 – Biển báo giao thông
 • Chương 11 – Trụ cột, Tấm phản quang, Tường bảo vệ và Hàng rào
 • Chương 12 – Cột Mileage, Cột H
 • Chương 13 – Điểm nổi bật
 • Chương 14 – Không Có Dấu Hiệu Đi Lại
 • Chương 15 – Gương cầu lồi, phương tiện và lan can

Phần 3: Quy chế quản lý

Phần 4: Tổ chức thực hiện

Ruột thừa:

 • Phụ lục A – Đèn tín hiệu
 • Phụ lục B – Ý nghĩa – Sử dụng nhãn hiệu bị cấm
 • Phụ lục C – Ý nghĩa – Sử dụng các dấu hiệu cảnh báo và nguy hiểm
 • Phụ lục D – Ý nghĩa – Sử dụng ký hiệu lệnh
 • Phụ lục E – Ý nghĩa – Sử dụng bảng
 • Phụ lục F – Ý nghĩa – Sử dụng biển báo phụ
 • Phụ lục G – Biển báo giao thông
 • Phụ lục I – Cột cây số – Cột H – Biển báo hiệu đường bộ
 • Phụ lục K – Kích thước chữ và số trên biển báo
 • Phụ lục M – Chi tiết thông số thiết kế biển báo
 • Phụ lục N – Mã đường cao tốc
 • Phụ lục O – Kích thước biển báo hiệu đường bộ
 • Phụ lục P – Chi tiết thông số thiết kế biển báo hiệu đường cao tốc
Tham Khảo Thêm:  Thiệp chúc mừng Ngày của Cha

Thông tư 06/2016/TT-BGTVT thay thế Thông tư 17/2012/TT-BGTVT và Thông tư 27/2015/TT-BGTVT.

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 06/2016/TT-BGTVT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *