Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Rate this post

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT

Quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016. Do đó, Thông tư xác định:

Bạn đang xem: Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

– Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người trúng tuyển phải hoàn thành thời gian tập sự 06 tháng.

– Phải có thời gian tập sự 6 tháng mới được bổ nhiệm làm giáo viên tiểu học.

– Để được bổ nhiệm chức danh giáo viên THCS phải thực tập 9 tháng.

– Để được bổ nhiệm làm giáo viên THCS, người trúng tuyển phải thực tập 9 tháng.

– Theo Thông tư 05/2016 của Bộ GD-ĐT, để được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên, người trúng tuyển phải có thời gian thử việc 12 tháng.

Thông tư 05/2016 – Tiết thực hành theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——–o0o———

Số: 05/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 21 THÁNG 03 2016

nhà tròn

LỊCH TRÌNH HẤP DẪN TỪ VỊ TRÍ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN, GIÁO VIÊN

Căn cứ Luật Viên chức số. 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ ý kiến ​​thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số 940/BNV-CCVC ngày 04 tháng 3 năm 2016 về thời gian tập sự đối với giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành Thông tư quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 42/2009/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP về bán, giao doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

1. Thông tư này quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học cơ sở công lập (gọi chung là giáo viên), sinh viên sư phạm, sinh viên cao đẳng, đại học sư phạm công lập (gọi chung là giáo viên). với tư cách là giảng viên).

2. Thông tư này áp dụng đối với người được tuyển dụng làm giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và trường chuyên biệt; người được nhận vào làm giảng viên trong trường cao đẳng (trừ trường cao đẳng nghề), trường đại học, học viện, đại học vùng, đại học quốc gia trong hệ thống giáo dục quốc dân (gọi chung là cơ sở giáo dục).

3. Các cơ sở giáo dục ngoài công lập căn cứ điều kiện hiện có, vận dụng các quy định tại văn bản này để thực hiện.

Điều 2. Thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhà sư phạm

1. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, người trúng tuyển phải có thời gian tập sự là 06 tháng.

2. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, người trúng tuyển phải có thời gian tập sự 06 tháng.

3. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, người trúng tuyển phải có thời gian tập sự là 09 tháng.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 15/2012/QĐ-UBND Về chế độ hỗ trợ cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định của Thành phố Hồ Chí Minh

4. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học, người trúng tuyển phải có thời gian tập sự là 09 tháng.

5. Để được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, người trúng tuyển phải có thời gian tập sự là 12 tháng.

Điều 3. Các trường hợp đặc biệt của thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên giảng viên

1. Nghỉ thai sản theo chế độ bảo đảm xã hội, nghỉ ốm đau từ 03 ngày trở lên, nghỉ hè, nghỉ Tết, nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật của người có công. ứng viên sẽ không được tính vào thời gian thử việc. Thời gian tiếp tục thử việc được thực hiện ngay sau khi người trúng tuyển hết thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chế độ thai sản; hết thời gian nghỉ ốm; hết thời hạn bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Người đã được tuyển dụng vào chức danh giáo viên, giảng viên đã giảng dạy trong cơ sở giáo dục phù hợp với vị trí việc làm từ đủ 12 tháng trở lên không phải hoàn thành thời gian tập sự.

3. Người được nhận làm giảng viên có trình độ tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong quá trình học tiến sĩ sẽ được người đứng đầu cơ sở giáo dục xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 2 môn Lịch sử THCS

4. Lãnh đạo cơ sở giáo dục quyết định thời điểm tiếp tục thời gian tập sự đối với các trường hợp chưa bảo đảm thời gian tập sự quy định tại điểm 1 điều này.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2016.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Thủ trưởng cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trong Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Trung ương, Đạo diễn. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Người nhận:
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban VH, GD, TN, TN & NĐ của Quốc hội;
– Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ QLGD&ĐT.

KT. Bộ
TRỢ LÝ
nguyễn vinh hiển

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *