Thông tư 04/2013/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013

Rate this post

Thông tư 04/2013/TT-BCT

Quy định nguyên tắc vận hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm năm 2013

Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định nguyên tắc vận hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Bạn đang xem: Thông tư 04/2013/TT-BCT quy định nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm 2013

BỘ CÔNG THƯƠNG
—-
Con số: 04/2013/TT-BCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
———————

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

nhà tròn
QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ THUẾ SUẤT HẢI QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG, MUỐI VÀ CHẤT ĐA NĂNG NĂM 2013

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động mua bán, hoạt động đại lý, trung chuyển công và hàng hóa với nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn một loạt nội dung quy định tại Nghị định số Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 21/2011/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề

Sau khi trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định nguyên tắc quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng đường, muối và trứng gia cầm năm 2013 như sau:

Điều 1. Nguyên tắc hoạt động

1. Nguyên tắc phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

Việc phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 06 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về mua bán quốc tế và hoạt động đại lý mua bán, gia công và chuyển khẩu hàng hóa với nước ngoài.

2. Đối tượng đã được giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối, trứng gia cầm.

Đường: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để luyện.

Muối: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được giao cho thương nhân sử dụng trực tiếp làm nguyên liệu sản xuất hóa chất, nguyên liệu sản xuất thuốc và sản phẩm y tế.

Trứng gia cầm: giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm cho thương nhân có đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác

3. Thời điểm phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối, trứng gia cầm.

Thời điểm phân bổ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, muối và trứng gia cầm cần thực hiện theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ đường, muối và trứng gia cầm sản xuất trong nước. Quốc gia.

Điều 2. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2013

TT

Mã sản phẩm

Tên sản phẩm

Đơn vị

Số lượng

Đầu tiên

04070091

trứng

hàng chục

42.000 thu nhập

04070092

Trứng vịt

04070099

Người khác

2

2501

Muối

tấn

102.000 thu nhập

3

1701

Đường tinh luyện, đường thô

tấn

73.500 thu nhập

Điều 3. Hiệu lực

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng, Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
– Lưu: VT, XNK.hangntt.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Tuấn Anh

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biên pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 3

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 04/2013/TT-BCT Quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường, muối, trứng gia cầm năm 2013 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *