Thông tư 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết hàng hóa mua bán trao đổi qua cửa khẩu phụ

Rate this post

Thông tư 01/2018/TT-BCT

Quy định chi tiết đối với mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Ngày 27/02/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 01/2018/TT-BCT quy định chi tiết đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thông tư 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ

BỘ CÔNG THƯƠNG
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 01/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 THÁNG 02 NĂM 2018

nhà tròn
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ MUA BÁN, TRAO ĐỔI HÀNG HÓA QUA THÊM ĐẠI LÝ, BIÊN GIỚI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết hoạt động thương mại biên giới;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết về mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ và lối mở biên giới của thương nhân.

Điều 1. Phạm vi.

Thông tư này quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, điểm biên giới của thương nhân theo quy định tại Chương II Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018. Chính phủ sẽ quy định quy định chi tiết đối với hoạt động thương mại biên giới.

Điều 2. Đối tượng áp dụng.

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý đáp án Mô đun 4 môn Đạo đức Tiểu học

1. Thương nhân, tổ chức, cá nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới.

2. Cơ quan, tổ chức quản lý, điều hành hoạt động mua bán hàng hóa và trao đổi thương nhân qua biên giới.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới của thương nhân.

Điều 3. Hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thương nhân.

1. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở thương mại phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Hàng hóa nhập khẩu theo hình thức mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân như sau:

a) Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong Khu kinh tế cửa khẩu, hàng hóa nhập khẩu phải đáp ứng các quy định đối với hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và hoạt động mua bán, gia công, đại lý hàng hóa. quá cảnh với nước ngoài.

b) Đối với các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu chỉ được phép nhập khẩu hàng hóa sản xuất trong nước theo Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I Thông tư này.

c) Hàng hóa sản xuất trong nước không thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I Thông tư này chỉ được phép nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế, cửa khẩu trong thời gian nhất định do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố. Dân trí Sau khi xin ý kiến ​​của Bộ Công Thương.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2106/QĐ-TLĐ Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm biên giới trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hoạt động mua bán hàng hóa, trao đổi thương nhân và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phương án điều tiết hàng hóa khi xảy ra sự cố tắc nghẽn biên giới. các cửa khẩu, điểm biên giới phụ, tránh phong tỏa, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

b) Giao Sở Công Thương chịu trách nhiệm chính, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi chặt chẽ việc thực hiện Thông tư này trên địa bàn; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) định kỳ trước ngày 10 hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. Biểu thống kê kèm theo báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa, trao đổi của thương nhân được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.

3. Trách nhiệm của thương nhân hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới

Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Sở Công Thương tỉnh biên giới khi hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực.

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên

2. Bãi bỏ thông tư số. Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và thương nhân có liên quan phải phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để xử lý./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương;
– Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp cao;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
– Kiểm soát nhà nước;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương;
– Các Sở Công Thương;
– Bộ Công Thương: Các Bộ trưởng, Thứ trưởng; các Vụ, Cục, Tổng cục, đơn vị liên quan;
– Lưu: VT, XNK(10).

Bộ
Trần Tuấn Anh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông tư 01/2018/TT-BCT Quy định chi tiết hàng hóa mua bán trao đổi qua cửa khẩu phụ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *