Thông báo 3871/TB-KBNN Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2013

Rate this post

Thông báo 3871/TB-KBNN

Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2013

Thông báo 3871/TB-KBNN ngày 30/12/2012 của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01/2013.

Bạn đang xem: Thông báo 3871/TB-KBNN V/v tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2013

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

———
Con số: 3871/TB-KBNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
KHÓA KẾ TOÁN TIỀN TỆ THÁNG 1/2013

– Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 108/2009/QĐ-TTg ngày 26/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

– Căn cứ thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN, KBNN công bố tỷ giá hạch toán và báo cáo đ Các khoản thu, chi bằng ngoại tệ tháng 01 năm 2013 được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau:

1/ Tỷ giá hạch toán giữa Đồng Việt Nam và Đô la Mỹ (USD) tháng 01/2013 là 1 USD = 20.828 VND.

2/ Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2013 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

3/ Tỷ giá hạch toán trên áp dụng cho các giao dịch sau:

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 119/NQ-CP Đẩy mạnh áp dụng hóa đơn thuế điện tử từ tháng 9/2018

– Quy đổi và đăng ký thu, chi NSNN bằng ngoại tệ, kể cả thu bằng hiện vật bằng ngoại tệ.

– Chuyển đổi và hạch toán sổ sách kế toán KBNN.

Đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ tỷ giá công bố để tính toán và báo cáo thu, chi ngoại tệ theo chế độ quy định./.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng CTN;
– Viện KSND, TAND KKTNJ;
– VP Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
cơ quan trung ương của các đoàn thể;
– Tổng cục Thuế;
– Tổng cục Hải quan;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Kiểm soát nhà nước;
– Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– STC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Các Phòng, Ban trực thuộc BTC;
– Lưu: VT; THPC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Tạ Anh Tuấn

PHỤ LỤC
THÔNG BÁO KẾ TOÁN NGOẠI TỆ THÁNG 1 NĂM 2013

(Kèm theo Thông báo số 3871/TB-KBNN ngày 30/12/2012 của Kho bạc Nhà nước)

TÊN CỦA ĐỊA ĐIỂM

TÊN NGOẠI TỆ

Ký hiệu tiền tệ

VNĐ / Ngoại tệ

con số

văn bản

SLOVAKIA

SLOVAKKORUNA

09

SKKN

967

MOZAMBIQUE

KIM LOẠI MOZAMBICAN

mười

MZN

708

NICARAGUA

CORDOBA VÀNG

11

NIO

871

Nam Tư

DINAR MỚI

thứ mười hai

yUM

Châu Âu

EURO

14

EUR

27,589

GUINEA – BISSAU

GUINEA BISSAU PESO

15

GWP

HONDURAS

LEMPIRA

16

HNL

1.047

ALBANIA

TẤT CẢ

17

MỌI THỨ

198

Ba Lan

ZLOTY

18

PLN

6782

BULGARIA

LEV

19

BGN

14,111

Liberia

ĐÔ LA Liberia

20

LRD

289

Hungary

FORINT

21

HUF

95

SNG (Nga)

Rúp NGA (MỚI)

22

RUB

686

Mông Cổ

TUYỆT VỜI

23

MNT

15

Ru-ma-ni

SƯ TỬ

24

RON

6235

TẠP CHÍ

KORUNA SÉC

25

CZK

1.101

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 187/2013/QĐ-UBND Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn thành phố Hà Nội

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Thông báo 3871/TB-KBNN Về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2013 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *