Quyết định về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Rate this post

Quyết định tiếp tục nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011

Quyết định số Quyết định số 54/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nghề nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

PHÁN QUYẾT
V/v gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011
của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong nhiều ngành công nghiệp
tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh
___________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ vào Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2011 và Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 thêm một (01) năm kể từ ngày nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã sử dụng nhiều lao động. thu nhập từ sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thủy sản, dệt may, giày dép, linh kiện điện tử và từ thi công, xây dựng, lắp đặt các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội. Ở đó:

a) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động là doanh nghiệp có tổng số lao động thường xuyên bình quân năm 2011 trên 300 người, không kể lao động ký hợp đồng ngắn hạn dưới 03 tháng. Trường hợp doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ – công ty con thì số lao động của công ty mẹ không bao gồm số lao động của công ty con.

b) Các hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử được xác định theo quy định của Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số Nghị định số Quyết định số 10 /2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 169/2016/TT-BTC Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ

c) Thi công, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, bao gồm xây dựng, xây lắp: nhà máy nước, nhà máy nhiệt điện, công trình truyền tải và phân phối điện; hệ thống cấp thoát nước; đường bộ, đường sắt; sân bay, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga, bến xe; xây dựng trường học, bệnh viện, công trình văn hóa, thể thao; hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn; công trình giao thông, thủy lợi phục vụ nông, lâm, ngư nghiệp.

2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn quy định tại Điều này không bao gồm số thuế đối với thu nhập từ hoạt động khác và thu nhập ngoài thu nhập từ các hoạt động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

3. Việc gia hạn nộp thuế quy định tại Điều này áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; áp dụng chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và nộp thuế theo kê khai.

Điều 2. Gia hạn xác định số thuế đối với thu nhập của công ty

1. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn quy định tại Điều 1 Quyết định này là số thuế phải nộp hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải tính riêng phần thu nhập từ hoạt động được hưởng để tiếp tục nộp thuế quy định tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp không xác định được số thuế thu nhập doanh nghiệp của hoạt động được gia hạn nộp thuế thì thu nhập để tính số thuế được gia hạn nộp được xác định theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa doanh thu của hoạt động được gia hạn nộp thuế. hoạt động mở rộng, nộp thuế trên tổng thu nhập kinh doanh. Trường hợp chưa xác định được tỷ lệ (%) giữa doanh thu của các hoạt động được gia hạn nộp thuế và tổng thu nhập thì doanh nghiệp, hợp tác xã tự xác định tỷ lệ (%) tạm thời và sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại hết thuế. trong năm 2011.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1110/TCHQ-GSQL Nhập khẩu lô hàng rượu

Điều 3. Thời gian gia hạn nộp thuế

1. Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp xác định tại quyết định này như sau:

a) Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế đã tạm nộp của quý I năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2012.

b) Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế đã tạm nộp của quý II năm 2011 đến hết ngày 30 tháng 7 năm 2012.

c) Thời hạn gia hạn nộp thuế đối với số thuế đã tạm nộp của quý III năm 2011 chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2012.

d) Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tạm nộp quý IV năm 2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2011 không quá ngày 31 tháng 3 năm 2013.

2. Trường hợp ngày nộp thuế quy định tại điểm 1 Điều này là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính vào ngày làm việc tiếp theo.

3. Đối với các đối tượng áp dụng kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp ngoài niên lịch, thời gian gia hạn nộp thuế chỉ áp dụng đối với số thuế tạm nộp của các quý năm 2011.

Điều 4. Điều kiện thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2011.

Trường hợp trước ngày Quyết định này có hiệu lực, doanh nghiệp, hợp tác xã đã kê khai nộp ngân sách nhà nước số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn của quý I, II, III năm 2011 thì được cấp bù số tiền này. thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. hoạt động không tái tạo hoặc được bù trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong lần nộp thuế sau.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 971/BGDĐT-NGCBQLGD Đối tượng giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng CDNN hạng III

2. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Phó Trưởng Ban Phòng, chống tham nhũng Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (5b).

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *