Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014

Rate this post

Quyết định 899/QĐ-TTG

V/v bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

Quyết định số Quyết định 899/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 899/QĐ-TTG về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014

thủ tướng
————

Con số: 899/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Về bổ nhiệm, miễn nhiệm
Ủy viên Hội đồng Nhà nước Chức danh Giáo sư
nhiệm kỳ 2009 – 2014
———

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số Quyết định số 4960/BGDĐT-TCCB ngày 17/06/2009 về việc bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng chức danh Nhà nước chức danh Giáo sư,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2009-2014 được ban hành theo Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 23/02/2009 và quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT về Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường

1. Việc Nhà nước miễn nhiệm chức vụ giáo sư, TS. Nguyễn Xuân Đạo của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT theo nguyện vọng cá nhân.

2. Bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nghiêm Văn Đính, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải – Bưu điện làm thành viên Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các chức danh giáo sư Hội đồng Nhà nước và các cá nhân nêu trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. trong điều 1.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc, Ủy ban VH-GD,
Đoàn thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KGVX (4b). CHÚNG TA
KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1625/QĐ-BGDĐT Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 899/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Ủy viên Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2009 – 2014 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *