Quyết định số 883/QĐ-TTG Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 – 2010

Rate this post

Quyết định số 883/QĐ-TTG

Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010.

Quyết định số Quyết định 883/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy định phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 883/QĐ-TTG Phê duyệt quy định phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 – 2010

thủ tướng
————

Con số: 883/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh phương án sắp xếp,
đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
trực thuộc UBND tỉnh Tiền Giang 2009-2010
————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố tiêu chí và danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông qua phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009-2010 như sau:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5697/BGTVT-TCCB Rà soát danh mục công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

1. Năm 2009, chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên:

– Công ty Cấp thoát nước Tiền Giang;

– Công ty Cấp nước và Sử dụng nước Nông thôn Tiền Giang;

– Công ty Công trình Đô thị Thành phố Mỹ Tho.

2. Năm 2010 áp dụng vốn chủ sở hữu:

– Công ty Chăn nuôi Tiền Giang;

– Công ty Công trình đô thị thị xã Gò Công.

Điều 2.

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang có trách nhiệm:

a) Chủ trì thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ quản lý theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt;

b) Căn cứ tiêu chí và danh mục doanh nghiệp 100% vốn nhà nước công bố kèm theo Quyết định số nêu trong quyết định này.

2. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Quyết định này.

3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, khuyến khích, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Bài tập ôn hè lớp 1 lên lớp 2 – Môn Toán
Người nhận:
– Thủ tướng, các Thứ trưởng của Chính phủ;
– Các Bộ: Tài chính, Nội vụ,
Kế hoạch và Đầu tư,
Lao động – Người tàn tật và Xã hội;
– Ngân hàng Việt Nam;
– UBND tỉnh Tiền Giang;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP;
– Lưu thư, ĐMDN (3b). hoặc
văn phòng thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 883/QĐ-TTG Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 – 2010 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *