Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

Rate this post

Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG

Công bố một loạt chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trung học cơ sở

Quyết định số Quyết định 85/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành một loạt chính sách hỗ trợ học sinh nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú

Bạn đang xem: Quyết định số. 85/2010/QĐ-TTG Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh nội trú và trường phổ thông dân tộc nội trú

thủ tướng

________________

Con số: 85/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Ban hành một số chính sách hỗ trợ sinh viên
trường phổ thông dân tộc nội trú và trường phổ thông dân tộc bán trú

__________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Quyết định này dự kiến ​​một số chính sách hỗ trợ cho:

– Học sinh tiểu học, trung học cơ sở bán trú học tại trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và học sinh học nội trú trong trường tiểu học, trung học cơ sở của các trường trung học cơ sở công lập khác ở vùng này;

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Khoa học Tiểu học Mô đun 2

– Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Trường phổ thông dân tộc bán trú là trường chuyên biệt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình đồng bào dân tộc thiểu số định cư lâu dài ở vùng có điều kiện thuận lợi, đặc biệt khó khăn về xã hội. -mục đích kinh tế. góp phần đào tạo đội ngũ cho các vùng này, trong đó có trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và có từ 25 học sinh trở lên. % học sinh trở lên trong trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và trung học cơ sở có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số và 50% học sinh trở lên trong trường phổ thông dân tộc nội trú. dân tộc thiểu số ở cấp trung học cơ sở có trên 50% số học sinh là người dân tộc thiểu số và 50% số học sinh trở lên ở bán trú.

2. Học sinh học bán trú là học sinh học trong trường phổ thông dân tộc bán trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Các trường tiểu học, THCS công lập khác trên địa bàn này được UBND huyện đồng ý cho học sinh ở lại trường học các buổi trong tuần vì ban ngày các em không được đi học và về.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 2156/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2004 - 2011

3. Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn là vùng được quy định tại Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/07/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển kinh tế – xã hội các đô thị đặc biệt khó khăn. ở miền núi, vùng sâu vùng xa; Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 7/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách đô thị đặc biệt khó khăn, đô thị biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư của chương trình phát triển kinh tế – xã hội đô thị đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 – 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II); Quyết định số Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung danh sách các đô thị đặc biệt khó khăn, đô thị biên giới, đô thị an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách các đô thị ngoài diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; Quyết định số 1105/2009/QĐ-TTg ngày 28/07/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các đô thị đặc biệt khó khăn, đô thị biên giới, an toàn khu vào diện đầu tư giai đoạn 135 của Chương trình 135. II và danh sách các đô thị đã tự hoàn thành mục tiêu và ra khỏi diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II; Nghị quyết số Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về một loạt chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và các Quyết định bổ sung của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu mới nhất

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 85/2010/QĐ-TTG Ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *