Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh

Rate this post

Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy định quy trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn TP.HCM

Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ban hành Quy định về Kiểm tra, Quy trình quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Bạn đang xem: Quyết định số. 76/2010/QĐ-UBND V/v ban hành quy định về quy trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————
Con số: 76/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Ban hành các quy định về quy trình kiểm tra quản lý,
sử dụng đất tại TP.HCM
——————

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Thông tư số Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành thanh tra;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Thanh tra Chính phủ về việc công bố quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại Tờ trình số 05/TT-TTTP-BQLDA ngày 27 tháng 8 năm 2010,

Tham Khảo Thêm:  Công văn 3281/BGDĐT-KHTC Chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học 2020 - 2021

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường – thị trấn, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Thanh tra Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Thường trực HĐND. Thành phố;
– TTUB: CT, PCT;
– UBMTTQVN TP.HCM;
– VPUB: PVP;
– Vụ CV và NC (2b); TTCB;
– Lưu: VT, (PC-Di)H.

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Lê Hoàng Quân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 76/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về quy trình thanh tra quản lý, sử dụng đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *