Quyết định số 755/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định 755/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 755/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 755/QĐ-TTG về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
————

Đáp số: 755

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt kết quả giải ngũ của Hội viên
UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011
——————
thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số Quyết định số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn hoạt động từ năm 2004 đến năm 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại tờ trình số 535/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 1500/TTr-BNV ngày 24 tháng 5 năm 2010.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1147/TCT-KK Hướng dẫn áp dụng tiểu mục mới trong hệ thống Mục lục NSNN

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

– Anh Lò Văn Giàng nhận công tác mới.

2. Phó Chủ tịch:

– Ông Trần Văn Phú nhận công tác mới.

3. Ủy viên:

– Ông Vi Văn Long nhận công tác mới;

– Ông Vũ Lực Quốc nhận nhiệm vụ mới;

– Ông Nguyễn Chương nhận nhiệm vụ mới;

– Ông Lê Văn Phụng nghỉ hưu theo chế độ;

– Ông Quách Thế Phương nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu và các ông/bà nêu tại Điều 1./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng KP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b).
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 755/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *