Quyết định số 75/2010/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên

Rate this post

Quyết định số 75/2010/QĐ-TTG

V/v hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

Quyết định số Quyết định số 75/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 75/2010/QĐ-TTG về hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên

thủ tướng
————
Con số: 75/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về các tổ chức, đơn vị hỗ trợ
việc làm của người dân tộc thiểu số
cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên
———————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi

Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, đơn giá lao động, tiền thuê đất, nguồn kinh phí và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tổ chức, thực hiện chính sách này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng thi hành quyết định này gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Tây Nguyên do Nhà nước làm chủ sở hữu, sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ; doanh nghiệp ngoài nhà nước (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản có sử dụng của đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta. ).

Tham Khảo Thêm:  Thông tư quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Điều 3. Chính sách hỗ trợ

1. Về đào tạo

Ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn (trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng) với mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học (mức hỗ trợ cụ thể đối với từng nghề và thời gian học). nghề đang làm), để bồi dưỡng nghiệp vụ cho lao động phổ thông là người dân tộc thiểu số có quyền được tuyển dụng vào làm việc theo yêu cầu đào tạo trong kế hoạch tuyển dụng, đào tạo của đơn vị sử dụng lao động.

2. Đối với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN thay cho người sử dụng lao động đối với người lao động là người dân tộc thiểu số mới tuyển dụng hoặc ký hợp đồng làm việc. Thời gian trả thay các khoản hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày người lao động vào làm việc tại công ty.

3. Về thực hiện tiêu chuẩn lao động

Người sử dụng lao động có thể áp dụng mức lao động bằng 80% mức lao động chung của đơn vị để khoán hoặc trả lương cho người lao động là người dân tộc thiểu số. Thời hạn áp dụng là 5 năm kể từ ngày người lao động đến làm việc tại đơn vị.

4. Đối với tiền thuê đất

Đơn vị sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số so với tổng số lao động đang làm việc trong đơn vị được giảm 50% tiền thuê mặt bằng/năm đối với diện tích đất phải thuê mặt bằng của đơn vị theo quy định của pháp luật. Luật đất đai. Đơn vị sử dụng 50% số lao động là người dân tộc thiểu số trở lên so với tổng số lao động đang làm việc trong đơn vị thì được miễn 100% tiền thuê mặt bằng/năm đối với diện tích đất của đơn vị mà đơn vị phải thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tham Khảo Thêm:  Công văn về chế độ đối với người lao động nghỉ chờ việc trước ngày 01-01-1995

Điều 4. Nguồn hỗ trợ

1. Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và 20% mức lương chung của đơn vị đối với lao động hợp đồng, hưởng lương là người dân tộc thiểu số.

2. Kinh phí hỗ trợ đào tạo được cấp trực tiếp cho đơn vị sử dụng lao động theo kế hoạch đào tạo được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với đơn vị trực thuộc tỉnh; Bộ, ngành phê duyệt đơn vị thuộc Bộ, ngành; Tổng công ty hoặc Tổng công ty 91 để phê duyệt cho các đơn vị có liên quan.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện quyết định này.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng kết và chỉ đạo thực hiện.

Điều 6. Hiệu lực

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

2. Quyết định này thay thế Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số. Các Tỉnh Tây Nguyên.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn, Tổng công ty 91, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 31/BXD-KHT Báo cáo kế hoạch năm 2013 do Bộ Xây dựng ban hành
Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông,
Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng;
– Ban Chỉ đạo Trung ương về Tây Nguyên;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Tổng công ty;
– Tổng công ty 91;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KTN (5b), Phú.Q

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 75/2010/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *