Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư

Rate this post

Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC

Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư.

Quyết định số Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư.

Bạn đang xem: Quyết định số. 52/2008/QĐ-BTC V/v công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư

TÀI CHÍNH
————

Con số: 52/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư.
———————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về đầu tư vốn vay nhà nước và cho vay xuất khẩu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 42/2010/TT-BTC Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Lãi suất cho vay đầu tư của nhà nước

1. Lãi suất cho vay đầu tư của Nhà nước bằng Đồng Việt Nam là 12,0%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm.

2. Đối với dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội; dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; dự án vùng tập trung đồng bào Khmer, đô thị thuộc Chương trình 135 và đô thị biên giới thuộc Chương trình 120, đô thị ở vùng bằng phẳng, lãi suất cho vay đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 11,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,2%/năm. năm.

Điều 2. Lãi suất cho vay xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 14,4%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm.

Điều 3. Chênh lệch lãi suất hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC ngày 26/06/2008, Quyết định số. Quyết định số 75/2007/QĐ-BTC ngày 30/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về lãi suất cho vay đầu tư, cho vay xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được Bộ Tài chính phê duyệt, hỗ trợ sau đầu tư.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 86/2019/QH14 Chính thức tăng lương cơ sở từ 01/7/2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các chủ đầu tư dự án được Nhà nước cho vay đầu tư, vay xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Phó Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện KSND cấp trên;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Trang web chính phủ, trang web BTC;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, Cục BHXH.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 52/2008/QĐ-BTC Về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *