Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Rate this post

Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Quyết định số Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 50/2008/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

TÀI CHÍNH
————

Con số: 50/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
V/v quy định mức thu, phương thức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
————————

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định Chính phủ số Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Sau khi trao đổi ý kiến ​​với Bộ Công Thương và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 3263/QĐ-BKHCN Quy chế xét chọn Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu biểu

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (Mẫu A, D, E, S, AK, Giấy chứng nhận quy trình Kimberley và các C/O khác) cho sản phẩm xuất khẩu là: 30.000 đồng/công văn.

Điều 2. Đối tượng nộp phí trong phạm vi quy định tại Điều 1 của quyết định này là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) theo quy định của pháp luật . .

Điều 3. Lệ phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị thu phí được quyền sử dụng toàn bộ (100%) số phí thu được để đáp ứng các chi phí tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và thu phí theo chế độ quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; hủy quyết định số Quyết định số 183/2000/QĐ/BTC ngày 14/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố lệ phí cấp Giấy chứng nhận xuất khẩu và Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu A đối với mặt hàng giày dép.

Điều 5. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, giao, quản lý, sử dụng, chấp nhận hóa đơn, công khai chế độ thu lệ phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) không quy định tại Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này . Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2006 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Tham Khảo Thêm:  Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT Chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1

Điều 6. Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Đại hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
– UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh
các thành phố trực thuộc trung ương;
– Thông báo;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Website Bộ Tài chính;
– Lưu: VT, CST (3).
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Làm Hoàng Anh Tuấn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *