Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân

Rate this post

Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND

Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà ở và thuế thu nhập cá nhân

Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà ở và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội .

Bạn đang xem: Quyết định số. 5/2012/QĐ-UBND Công bố bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà và thuế thu nhập cá nhân

BAN PHỔ BIẾN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_________

Con số: 05/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2012

PHÁN QUYẾT

ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà ở và

Thuế TNCN đối với chuyển nhượng nhà tại địa phương

thành phố hà nội

_________

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở số. 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ luật số. 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội khóa XI;

Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Quốc hội khóa XII;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định 45/2001/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 295/QĐ-BXD ngày 22/03/2011 của Bộ Xây dựng về việc công bố tập trung vốn đầu tư xây dựng năm 2010;

Xét đề nghị liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế Hà Nội tại Tờ trình số 6211/TTrLN-STC-QLCS ngày 28 tháng 12 năm 2011 và báo cáo thẩm định số. 142/STP-VBPQ ngày 18/05/2012 của Sở Tư pháp Hà Nội,

Tham Khảo Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Đạo đức Tiểu học Mô đun 2

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà ở và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số 01, số 02, số 03). , số 04, không. 05 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số kho chung làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Các KPP của UBND TP;
– Các Bộ: Xây dựng, Tài chính;
– Cổng Giao tiếp điện tử Chính phủ;
– Cục Kiểm soát VB – Bộ Tư pháp;
– Cổng Giao tiếp điện tử thành phố;
– Báo Trung tâm;
– PVP, TH, KT
– Lưu VT.

TM. BAN PHỔ BIẾN

KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)
nguyễn huy tưởng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 5/2012/QĐ-UBND Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 63/2017/TT-BTC Quy định về lập dự toán quản lý quyết toán kinh phí bảo đảm Ban Thanh tra nhân dân

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *