Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Rate this post

Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020

Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bạn đang xem: Quyết định số. 5/2011/QĐ-TTG Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020

thủ tướng

—————
Con số: 5/2011/QĐ-TTG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải
Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020
và định hướng năm 2030
___________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (tờ trình số 7873/TTr-BGTVT ngày 09/11/2010) về Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

1. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Vùng; chiến lược, quy hoạch phát triển giao thông vận tải quốc gia và địa phương.

Tham Khảo Thêm:  Bản mô tả phương án ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động học Mô đun 9

2. Phát triển giao thông vận tải với bước tiến mạnh mẽ, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, đáp ứng yêu cầu là địa phương đi đầu trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tăng thu ngân sách. thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập quốc tế, củng cố quốc gia. an toàn trật tự, an toàn xã hội.

3. Phát triển giao thông vận tải trên cơ sở khai thác triệt để lợi thế của vùng là vị trí trung tâm, cửa ngõ chiến lược về đường biển và đường hàng không; đảm bảo tính kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đường biển; Sự kết nối giữa thủ đô Hà Nội với vai trò là trung tâm giao thông với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

4. Phát triển giao thông vận tải chất lượng cao, chi phí hợp lý, giảm tai nạn giao thông, hạn chế ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vận tải tiên tiến, nhất là vận tải đa phương thức và logistics.

5. Quan tâm bảo trì để phát huy hết năng lực hiện có của kết cấu hạ tầng giao thông; tập trung đầu tư các công trình trọng điểm, cấp bách, có tính đột phá, ưu tiên các công trình giải quyết nút thắt.

6. Phát triển mạnh giao thông đô thị, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội. Kết nối chặt chẽ hệ thống giao thông quốc gia với hệ thống giao thông địa phương, chú trọng phát triển giao thông địa phương, nhất là giao thông nông thôn.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 76/QĐ-TCHQ Về việc phân công nhiệm vụ, quản lý tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức trong ngành Hải quan

7. Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải dưới nhiều hình thức.

8. Phát huy lợi thế về nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển giao thông vận tải Vùng, làm nòng cốt phát triển toàn ngành.

9. Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và tăng cường công tác đảm bảo hành lang an toàn giao thông.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 5/2011/QĐ-TTG Phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *