Quyết định số 475/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định số 475/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 475/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 475/QĐ-TTG về việc phê chuẩn kết quả bầu bán phần chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
————
Con số: 475/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên
UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

——————

thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn hoạt động từ năm 2004 đến năm 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 637/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 975/TTr-BNV ngày 01 tháng 4 năm 2010.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 34/2010/NĐCP

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê chuẩn bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Phó Chủ tịch:

– Ông Nguyễn Thảo, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng.

2. Thành viên:

– Ông Nguyễn Văn Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và các ông/bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng KP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b).

thủ tướng

(Đã ký)


nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 475/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *