Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Rate this post

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội

Quyết định số Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy chế bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND V/v công bố quy chế bán, cho thuê, cho thuê mua quản lý sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————
Con số: 45/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý, sử dụng
Nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội
————————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; sử dụng, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở;

Căn cứ vào tài liệu số các quy định của Luật Nhà ở để rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng rãi;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 6169/TTr-SXD-PTN ngày 27/7/2010; Báo cáo giải trình số 7618/BC-XD-PTN ngày 09/9/2010 và văn bản số. 583/STP-VBPQ ngày 22/4/2010 của Sở Tư pháp,

Tham Khảo Thêm:  Công văn 5465/VPCP-KTN Xử lý vấn đề báo chí phản ánh về hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Được công bố kèm theo quyết định này”quy định về bán, cho thuê, thuê mua và quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Hà Nội“.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các huyện; Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp quản lý nhà ở xã hội và các cá nhân mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng (bằng b/c);
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND TP;
– Chủ tịch, các KPP thuộc UBND TP;
– UBND TP: CVP, PVP;
– Phòng; Thợ Xây, TNMT, TH, TTCB;
– Lưu: VT, XD.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)
giá vé Thái Bình

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định bán, cho thuê, thuê mua và quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 7 sách Chân trời sáng tạo

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *