Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố

Rate this post

Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND

Về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến ​​trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Quyết định số Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội: Về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến ​​trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm và vật kiến ​​trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

————
Con số: 32/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm,
vật kiến ​​trúc làm căn cứ xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi
Nhà nước thu hồi đất ở TP.
—————————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; KHÔNG. Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP; Nghị định số Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Xây dựng, Sở Tài chính tại Tờ trình số 5065/TTrLS:XD-TC ngày 22/6/2010,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 49/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông báo giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến ​​trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố (có Phụ lục I, II kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 và thay thế Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Trong quá trình thực hiện, Sở Tài chính, Sở Xây dựng có trách nhiệm cập nhật sự biến động của đơn giá xây dựng công trình theo quy định của nhà nước, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành Thành phố; Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND thành phố;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, TP;
– Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Website Chính phủ;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ TP;
– Văn phòng Ủy viên;
– Văn phòng HĐND và Đại biểu HĐND TP Hà Nội;
– Các phòng CPVP, TH, CV;
– Trung tâm Công báo;
– Lưu: Nth (8b), VT (120b).

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)
Vũ Hồng Khanh

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1849/QĐ-BTTTT Tập trung hoàn thiện khung pháp lý hướng dẫn Luật Báo chí 2016

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *