Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Rate this post

Quyết định số Quyết định 31/2010/QĐ-UBND Quy định tiền lương khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ

Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND của UBND TP.HCM: V/v điều chỉnh tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Cần Giờ.

PHÁN QUYẾT
Về việc điều chỉnh số tiền đặt cọc
Cần rừng phòng hộ huyện Gio
________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 202/TTg ngày 02/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế khoán bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng rừng;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 9/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2007 – 2010;

Căn cứ quyết định số. Quyết định 7506/1999/QĐ-UB-CNN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc công bố quy chế giao khoán bảo vệ, khoanh nuôi, xúc tiến, tái sinh và trồng rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Canit Ora;

Căn cứ Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh tiền lương khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh tiền lương khoán bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Cần Giờ;

Xét đề nghị của Liên Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3979/LT/STC-SNNPTNT ngày 04/05/2010,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 35/2020/TT-BTC Quy định về phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nay việc điều chỉnh tăng tiền khoán bảo vệ rừng phòng hộ của huyện Cần Giờ như đã nêu tại điều 1 của quyết định số. Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức phí hợp đồng bảo vệ huyện Cần Giờ. rừng phòng hộ huyện Cần Giờ từ bình quân 495.000 đồng/ha/năm lên bình quân 725.000 đồng/ha/năm, bao gồm:

– Điều chỉnh mức lương tối thiểu từ 350.000 đồng lên 650.000 đồng và hệ số lương của ngạch 1 kiểm lâm đã bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người làm công tác kiểm lâm.

– Chi phí nhiên liệu từ 9.500 đồng/lít đến 15.950 đồng/lít.

Nguồn kinh phí thực hiện đơn giá 725.000 đồng/ha/năm gồm:

– Ngân sách trung ương là 100.000 đồng/ha/năm quy định trong kế hoạch đầu tư hàng năm (theo văn bản số 114/BNN-LN ngày 12/01/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Hướng dẫn thực hiện Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 210/2006/QĐ-TTg ngày 12/09/2006 của Bộ trưởng về việc công bố nguyên tắc, tiêu chí và tỷ lệ phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2007-2010).

– Nguồn ngân sách thành phố chi thường xuyên 625.000 đồng/ha/năm.

Đơn giá mới được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

– Khi chuẩn nghèo do UBND TP quy định thay đổi.

– Thay đổi các yếu tố trong đơn giá dẫn đến tiền lương cố định thay đổi hơn 30% so với mức đơn giá hiện hành.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 74/2019/TT-BTC Quy định mới về thu phí thi hành án dân sự

Tùy theo mức độ khó khăn của công tác bảo vệ rừng, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ quyết định mức thưởng bảo vệ rừng cụ thể cho từng khu rừng, khu vực nhưng không thấp hơn 690.000 đồng/ha/năm. hơn 730.000 đồng/ha/năm (đã bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…).

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

2. Các đơn giá mới quy định tại quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
– Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
– Thường trực Thành ủy;
– Thường trực HĐND.TP;
– TTUB: CT, PCT;
– Ban Giám đốc và các cơ quan của thành phố;
– Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH 1 TV;
– Cục Lâm nghiệp; Cục Kiểm lâm;
– UBND huyện Cần Giờ;
– Ban Quản lý Khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ;
– VPUB: Các phòng CPVP, CV; TTCB;
– Lưu: VT, (CNN-Tg) MH.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trung Tín

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 17/2022/TT-BGTVT Sửa quy định PCCC đối với xe ô tô hợp đồng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức tiền công khoán bảo vệ rừng phòng hộ huyện Cần Giờ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *