Quyết định số 287/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định số 287/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các thành viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 287/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 287/QĐ-TTG về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
—————

Con số: 287/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Phê duyệt kết quả giải ngũ của Hội viên
UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011

——————

thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 về việc kéo dài thời hạn hoạt động từ năm 2004 đến năm 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số. 106/TTr-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 404/TTr-BNV ngày 10/02/2010,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm ông. Ông Nguyễn Văn Chất thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004-2011, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 49/2012/TT-BNNPTNT Ban hành “danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Văn Chất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng KP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b).

thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 287/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *