Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội

Rate this post

Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

PHÁN QUYẾT

VỀ VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ về hợp tác và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố do Trung ương trực tiếp chỉ đạo;

Căn cứ Thông tư liên tịch số Thông tư số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 707/TTr-SNV ngày 28 tháng 3 năm 2014 về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thể chế. cơ cấu tổ chức và nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và nhân sự của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được quy định như sau:

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 293/QĐ-CA Công bố 03 án lệ mới áp dụng từ ngày 10/10/2019

1. Vị trí, chức năng

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu sự quản lý, chỉ đạo về tổ chức, cán bộ và hoạt động của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Phòng giáo dục và đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo (trừ chuyên môn, nghiệp vụ), bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung của giáo dục và đào tạo, chuẩn giáo viên. tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn đồ vật, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em; quy chế thi và cấp văn bằng, chứng chỉ; dịch vụ công thuộc phạm vi chỉ đạo nhà nước của Sở về lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, trình Ủy ban nhân dân thành phố:

– Soạn thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyết định, chỉ thị cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực Giáo dục theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã. của Thành phố để phát triển. giáo dục.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 1730/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Hiệp kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội

– Dự thảo về học phí, lệ phí trước bạ đối với các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

– Dự thảo Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các sở, ngành. trong lĩnh vực giáo dục.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố:

– Soạn thảo quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi cơ sở giáo dục (kể cả cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của cơ sở giáo dục khác). tổ chức, cá nhân nước ngoài); trường trung cấp nghề; trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp; trường bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; trung tâm ngoại ngữ, tin học và các cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

– Dự thảo quy chế quan hệ công tác giữa Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo với Giám đốc các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Tham Khảo Thêm:  Đề cương ôn thi học kì 1 tiếng Anh 7 năm 2021 - 2022 Ôn tập tiếng Anh lớp 7 học kì 1

c) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND Chức năng nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *