Quyết định số 257/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009

Rate this post

Quyết định số 257/QĐ-TTG

Về điều chỉnh vốn chủ sở hữu, danh mục các dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009

Quyết định số 257/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v điều chỉnh vốn danh mục các dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 257/QĐ-TTG Về Điều Chỉnh Vốn Danh Mục Dự Án Nhà Ở Sinh Viên Tỉnh Thái Bình Và Tỉnh Vĩnh Phúc Bằng Nguồn Trái Phiếu Chính Phủ Năm 2009

thủ tướng
————
Con số: 257/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về điều hòa vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh
Tỉnh Thái Bình và Vĩnh Phúc với trái phiếu Chính phủ năm 2009
————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ vào Nghị quyết số Nghị quyết 18/NQ-CP ngày 20/4/2009 của Chính phủ về một loạt cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở sinh viên, cơ sở đào tạo và nhà ở công vụ, công nhân khu công nghiệp tập trung, người có thu nhập thấp tại các địa bàn đô thị;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 1297/QĐ-TTg ngày 20/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ năm 2009 cho các Bộ, địa phương;

Căn cứ Điều 2, Quyết định số. Quyết định số 1308/QĐ-TTg, ngày 20/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009;

Với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Tờ trình số ,

Tham Khảo Thêm:  Công văn 785/2013/TCHQ-GSQL Nhập khẩu ô tô đầu kéo đã qua sử dụng

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Quy định mức vốn và danh mục các dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình, tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 theo Quyết định số Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

– Chuyển toàn bộ kinh phí 20 tỷ đồng của dự án cụm nhà ở sinh viên Khu 1 thành phố Thái Bình để bổ sung cho dự án cụm nhà ở sinh viên khu 2 thành phố Thái Bình;

– Sửa danh mục Dự án Ký túc xá sinh viên Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc thành Danh mục Dự án Ký túc xá Cao đẳng Giao thông vận tải Thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc. Tổng số vốn là 27 tỷ đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký công bố.

Điều 3. Các Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Giao dục va đao tạo;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– HĐND, UBND tỉnh Thái Bình;
– HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Đại hội;
– Ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên,
thanh niên và nhi đồng của Quốc hội;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KGVX (5b).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
nguyễn thiện nhân

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 58/2010/TT-BNNPTNT Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 257/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh vốn, danh mục dự án nhà ở sinh viên của tỉnh Thái Bình và tỉnh Vĩnh Phúc bằng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *