Quyết định số 239/QĐ-TTG Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009

Rate this post

Quyết định số 239/QĐ-TTG

Về việc hoãn thu hồi các khoản phải thu ngân sách tạm ứng trong thẩm định ngân sách nhà nước năm 2009

Quyết định số Quyết định số 239/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v hoãn thu hồi các khoản tạm ứng phải thu của NSNN trong thẩm định NSNN năm 2009.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 239/QĐ-TTG về việc hoãn thu hồi các khoản tạm ứng phải thu của NSNN trong thẩm định NSNN 2009

thủ tướng
————

Con số: 239/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Về việc hoãn thu hồi các khoản phải thu ngân sách tạm ứng trong thẩm định ngân sách nhà nước năm 2009
—————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc công bố Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ vào Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 851/TTr-BKH ngày 13.02.2009; Ý kiến ​​của Bộ Tài chính tại Công văn số. 1454/BTC-NSNN ngày 09/02/2009;

PHÁN QUYẾT:

Điều 1.

1. Số tạm ứng ngân sách nhà nước chậm thu hồi trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 là 3.391,774 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm thu hồi trong dự toán của các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 là 1.554. tỷ đồng, số vốn trả chậm trong thẩm định của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 1.837,174 tỷ đồng.

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

2. Số vốn tạm ứng ngân sách còn phải thu hồi năm 2009 là 252,502 tỷ đồng, trong đó số vốn thu hồi đã nằm trong dự toán của các Bộ, cơ quan ngang Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và Tập đoàn. Về kinh tế, Tổng công ty 91 là 158,502 tỷ đồng, số vốn thu hồi trong các cuộc thẩm định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 94 tỷ đồng.

(về các cơ quan, đơn vị nêu trên về vốn ngân sách nhà nước chậm trả phải thu hồi theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi trong thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 xác định tại điểm 2 Điều 1 quyết định này thay thế số vốn ngân sách ứng trước phải thu hồi theo quyết định 1676/QĐ-TTg ngày 19/11 , 2008 của Thủ tướng Chính phủ. phục vụ công tác thẩm định ngân sách nhà nước năm 2009.

Điều 3.

1. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương có liên quan về số vốn ngân sách nhà nước được hoãn tạm ứng và số vốn ngân sách tạm ứng sẽ được phục hồi. quy định tại Điều 1 của quyết định này để thi hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan cân đối nguồn lực để bố trí hoàn trả ngân sách nhà nước các khoản tạm ứng từ ngân sách nhà nước. các cơ quan Trung ương khác, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương trong đánh giá năm 2010 và những năm tiếp theo.

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động Đội

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và Thủ trưởng của các cơ quan có liên quan (theo phụ lục quy định tại Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
– Văn phòng chính phủ: BTC, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (5b).

thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Âm nhạc 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 239/QĐ-TTG Về việc hoãn thu hồi vốn ngân sách ứng trước phải thu trong dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *