Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT Về việc ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Rate this post

Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT

Về việc ủy ​​quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu Thương mại – Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Quyết định số Quyết định 22/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: V/v ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu Thương mại – Công nghiệp của Khu. Kinh tế cửa khẩu Bãi, tỉnh Tây Ninh.

Bạn đang xem: Quyết định số. 22/2008/QĐ-BYT V/v ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu Thương mại – Công nghiệp thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu kinh tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

BỘ Y TẾ
————

Con số: 22

/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc ủy ​​quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu Thương mại – Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh
—————————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 140/2007/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ quyết định số. Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tại công văn số. Công văn số 1956/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 về việc cho phép kiểm tra mỹ phẩm tại khu thương mại và công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 118/2021/NĐ-CP Hướng dẫn mới về Luật xử lý vi phạm hành chính

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Bộ Y tế ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm tại Khu thương mại – công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Tây Ninh tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động kinh doanh mỹ phẩm tại khu thương mại – công nghiệp thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập khẩu. Buôn lậu, kinh doanh trái phép mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh liên quan đến hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm trong khu thương mại – công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phải thông báo tiêu chuẩn chất lượng mỹ phẩm cho Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Tỉnh Tây Ninh và phải cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng mỹ phẩm do mình bán ra.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định số 34/2009/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Điều 4. Đưa mỹ phẩm từ khu công nghiệp thương mại thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh vào các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và thị trường nội địa để kinh doanh. của Quy chế quản lý mỹ phẩm đã công bố kèm theo Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Cao Minh Quang

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 22/2008/QĐ-BYT Về việc ủy quyền thực hiện chức năng quản lý mỹ phẩm cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh tại Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *