Quyết định số 2090/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định 2090/QĐ-TTG

Về việc thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 2090/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn việc miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 2090/QĐ-TTG về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
————
Con số: 2090/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Về việc thông qua việc miễn nhiệm Thành viên
UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011
—————————

thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tại Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4033/TTr-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2009,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt việc miễn nhiệm ông. Hoàng Đình Thạch thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004-2011 để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 712/QĐ-TTG Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và ông Hoàng Đình Thạch.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b).

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 2090/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *