Quyết định số 1989/QĐ-BTC Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC

Rate this post

Quyết định số 1989/QĐ-BTC

Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC

PHÁN QUYẾT

THÔNG TIN QUẢNG CÁO TIỀN TỆ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ. PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG ĐẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định đối với việc thu thuế sử dụng đất;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ đối với Công báo;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Đính chính một số nội dung của Thông tư số Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính. Tài chính Chính phủ quy định việc thu thuế sử dụng đất như sau:

1. Sửa Điều 6 như sau:

đã in là: “Điều 6. Phân bổ tiền thuế sử dụng đất cho người sử dụng trong công trình hỗn hợp có nhà ở

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 34/2022/NĐ-CP Gia hạn nộp thuế TNDN, TNCN, GTGT năm 2022

Phân bổ thuế sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất và đất được nhà nước giao cho nhiều người sử dụng quy định tại khoản 3 điều 4 nghị định số 45/2014/NĐ-CP đã được Chính phủ phê duyệt. . Thực hiện như sau:…”

Bản chỉnh sửa là: “Điều 6. Phân bổ tiền thuế sử dụng đất cho người sử dụng trong công trình hỗn hợp có nhà ở

Phân bổ thuế sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao cho nhiều người sử dụng quy định tại điểm 3, điều 4 nghị định số. 45/2014/NĐ-CP (chỉ áp dụng đối với trường hợp phải giao đất để xác định tiền sử dụng đất khi được Nhà nước trực tiếp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc xác định giá trị tài sản là nhà ở gắn liền với đất đối với quỹ nhà ở cao tầng của Nhà nước công trình xây dựng; không áp dụng đối với trường hợp nhà nước giao đất có thu thuế sử dụng đất cho tổ chức kinh tế để thực hiện dự án xây dựng nhà ở nhiều tầng để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê) được thực hiện như sau:…”

2. Sửa điểm a khoản 2 Điều 9 như sau:

đã in là: “Trường hợp không đủ cơ sở để xác định số tiền thuế sử dụng đất thì TRONG Cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án kĩ năng sống lớp 3

Bản chỉnh sửa là: “Trường hợp chưa đủ cơ sở xác định số thuế sử dụng đất thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường để hoàn thiện hồ sơ.

3. Sửa điểm 1.2d khoản 1 Điều 15 như sau:

đã in là: “Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước về phê duyệt dự án và quyết định miễn thuế sử dụng đất;”

Bản chỉnh sửa là: Đối với dự án xây dựng nhà ở xã hội phải có quyết định hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền, theo quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về xây dựng.

4. Sửa điểm 4 Điều 19 như sau:

đã in là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung thu thuế sử dụng đất quy định tại Mẫu số 01/TKTH-SDDPNN Mẫu số. 02/TSDĐ,…”

Bản chỉnh sửa là: “4. Thông tư này bãi bỏ nội dung thu thuế sử dụng đất tại Mẫu số01/TSDDDmẫu số 02/TSDĐ,…”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
Văn học Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện KSND tối cao;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm toán nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– HĐND, UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
– Thông báo;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
– Cổng: Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu: VT, QLCS.

TÚC. Bộ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chi

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 1989/QĐ-BTC Đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *