Quyết định số 176/QĐ-TTG Về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020

Rate this post

Quyết định số Quyết định 176/QĐ-TTG về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020

Quyết định số Quyết định số 176/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020.

PHÁN QUYẾT

Về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020
_________________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Công nghệ cao ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về việc công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính sau:

I. Ý KIẾN HOA KỲ

1. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải đồng hành với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với chủ trương, chiến lược phát triển nông nghiệp của ngành và địa phương.

2. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần có sự lựa chọn, đầu tư đồng bộ, kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu, tạo ra công nghệ cao với ứng dụng để tạo ra sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao, an toàn sinh học và có khả năng cạnh tranh.

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 528/2018/UBTVQH14 Giảm dần chi phí quản lý bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2021

3. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phải tận dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước, tiếp thu có chọn lọc các thành tựu công nghệ cao của thế giới để làm chủ khoa học hiện đại và công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp, hiện đại hóa công nghệ truyền thống.

4. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần huy động sự tham gia của lực lượng nghiên cứu, đào tạo ở các ngành, lĩnh vực, thành phần kinh tế, trước hết là các doanh nghiệp, tổ chức khoa học. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

5. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp với số lượng và chất lượng cao phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở nước ta.

II. MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN

1. Mục đích chung

Góp phần xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, đạt tốc độ tăng trưởng trên 3,5%/năm; bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia cả trước mắt và lâu dài.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2010 – 2015

a) Bước đầu nghiên cứu phát triển một số công nghệ cao mới trong nông nghiệp; tiếp cận và làm chủ một số công nghệ cao trong nông nghiệp trên thế giới có thể áp dụng vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; góp phần cân bằng trình độ công nghệ nông nghiệp của nước ta với trình độ tiên tiến của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và với trình độ trung bình của các nước châu Á. Đến năm 2015, có 4-5 giống cây trồng lâm nghiệp, nông nghiệp chuyển gen có triển vọng, 2-3 loài cây thủy sinh có triển vọng từ công nghệ gen; xác định và đưa vào sản xuất 1-2 giống lai có năng suất cao, chất lượng tốt cho từng loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản chủ lực và 1-2 quy trình công nghệ cao mới trên từng lĩnh vực;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 05/2017/QĐ-UBND về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hằng tuần Quy định tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy

b) Từng bước xây dựng và hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao, trọng tâm là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đến năm 2015, mỗi tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm xây dựng được 3 – 5 doanh nghiệp, 2 – 3 vùng sản xuất nông nghiệp; cả nước có 3 – 5 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên các vùng sinh thái nông nghiệp;

c) Từng bước sản xuất nông sản hàng hóa theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao, có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 10-15% trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước.

Như trong file tài liệu của Bộ Giáo dục Thầy để xem chi tiết hơn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 176/QĐ-TTG Về phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *