Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

Rate this post

Quyết định 15/2010/QĐ-TTG

Về chế độ bồi dưỡng khi dạy ghép lớp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập

Quyết định số Quyết định 15/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bồi dưỡng thời gian dạy ghép lớp đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy cấp tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập.

Bạn đang xem: Quyết định số. 15/2010/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp dạy ghép lớp đối với giáo viên trực tiếp dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập

thủ tướng
———————

Con số: 15/2010/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Trả tiền dạy lớp ghép cho giáo viên trực tiếp giảng dạy
học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập
—————————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thi hành

Tham Khảo Thêm:  Công văn 198/GSQL-GQ1 Thông quan hàng hóa phải kiểm dịch thực vật

Quyết định này quy định tiền bồi dưỡng dạy ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập (kể cả giáo viên trong thời gian thử việc, hợp đồng) được hưởng lương theo chế độ tiền lương Nghị định số 11/2011/NĐ-CP. ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Lớp ghép là lớp có học sinh từ hai trình độ (khối lớp) khác nhau trở lên học cùng nhau và do một giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Điều 3. Điều kiện, mức trợ cấp và cách tính trợ cấp

1. Điều kiện hưởng phụ cấp:

Giáo viên được người đứng đầu cơ sở giáo dục hoặc cơ quan có thẩm quyền cử dạy ở các lớp ghép thì được hưởng chế độ bồi dưỡng quy định tại quyết định này.

2. Mức bồi thường được hưởng:

a) Giáo viên dạy ở các lớp ghép hai trình độ được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng dạy hàng tháng;

b) Giáo viên dạy ghép có từ ba văn bằng trở lên được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng dạy.

3. Cách tính tiền bồi thường:

a) Phụ cấp dạy ghép lớp được tính trả theo tiền lương hàng tháng của giáo viên;

b) Lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lương theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x lương tối thiểu chung.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 70/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Quân đội Công an nhân dân người làm cơ yếu

– Bổ sung cho giáo viên dạy ghép 2 trình độ = T x 50%;

– Tiền bổ sung cho giáo viên dạy lớp phức hợp từ 3 cấp độ trở lên = T x 75%.

4. Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng dạy, trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Điều 4. Nguồn kinh phí

Nguồn kinh phí cấp bù cho việc dạy ghép lớp sẽ được đưa vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định hiện hành.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2010.

Việc dạy bù tiết dạy ghép theo quyết định này được tính từ ngày 1/1/2010.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: VT, KGVX (5b), Q.

văn phòng thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)
Nguyễn Sinh Hùng

Tham Khảo Thêm:  Mẫu sáng kiến kinh nghiệm chuẩn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 15/2010/QĐ-TTG Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *