Quyết định số 146/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định số 146/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 146/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 146/QĐ-TTG về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
————

Con số: 146/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Thông qua kết quả miễn nhiệm thành viên
UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011
——————

thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số Quyết định số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn hoạt động từ năm 2004 đến năm 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 138/TTr-BNV ngày 17 tháng 01 năm 2011,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư số 90/2011/TT-BNNPTNT Ban hành danh mục thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được gia hạn lưu hành tại Việt Nam

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thông qua kết quả miễn nhiệm các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

Ủy viên:

– Ông Nguyễn Xuân Mười, nguyên Giám đốc Công an tỉnh nhận nhiệm vụ mới;

– Ông Bùi Văn Hoan, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính nhận nhiệm vụ mới;

– Ông Nguyễn Đức Lễ, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư đã nghỉ hưu theo chế độ;

– Ông Lê Đăng Hiển, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các ông/bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng KP;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, cổng thương mại điện tử;
– Lưu: Văn thư, TCCV (5b).
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 146/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *