Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội

Rate this post

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND

Ban hành quy chế quản lý học thêm trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành Quy chế quản lý học thêm trên địa bàn TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. 14/2011/QĐ-UBND V/v công bố quy chế quản lý giáo dục tư thục trên địa bàn Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________________

Con số: 14/2011/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

độc lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2011

PHÁN QUYẾT
Ban hành Quy chế quản lý dạy thêm, học thêm
tại thành phố hà nội

_____________

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Đào tạo. ;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 03/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 31 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố quy định học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Tờ trình số 5748/TTr-SGD&ĐT ngày 12/7/2010,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này”Quy định về Quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn TP Hà Nội“.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 126/2008/TT-BTC Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội trái với quy định này đều bị hủy bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các ban, hội đồng, ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp (để b/c);
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp) (để b/c);
– Website Chính phủ (để báo cáo);
– Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
– TT HĐND TP (để b/c);
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (để báo cáo);
– Các Phó Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố;
– Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội;
– Công báo HN;
– Đài THHN, Báo HNM, Báo KT&DT, PXHN;
– CVP, PVP Hồng;
– P. VHKG, TH;
– Lưu VT, VHKGv.

TM. BAN PHỔ BIẾN

KT. cái đầu

Phó Tổng Thống

(Đã ký)

giá vé Thái Bình

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Kế hoạch dạy học môn Toán 12 năm 2022 – 2023

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *