Quyết định số 14/2011/QĐ-TTG về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước

Rate this post

Quyết định số Quyết định 14/2011/QĐ-TTG về việc công bố tiêu chí và danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước

Quyết định số Quyết định 14/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v công bố tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước.

PHÁN QUYẾT
V/v công bố tiêu chí, danh mục doanh nghiệp nhà nước
__________

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này tiêu chí, danh mục doanh nghiệp nhà nước.

Điều 2. Đối tượng thi hành quyết định này gồm: Công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, Công ty TNHH một thành viên thuộc Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và Công ty TNHH một thành viên. cổ phần do nhà nước sở hữu, từ công ty mẹ theo mô hình công ty mẹ – công ty con sở hữu trên 50% tổng số cổ phần hiện có.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập có trách nhiệm căn cứ Quyết định này tiếp tục phân loại, điều chỉnh hạn chế. cho một thành viên. các công ty trách nhiệm hữu hạn trực thuộc và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 494/2013/TCHQ-TXNK Gia hạn nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ điều kiện thực tế của địa phương quyết định thời gian thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp trong lĩnh vực thoát nước đô thị.

Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng không thuộc diện nhà nước sở hữu trên 50% tổng số cổ phần theo quyết định này thì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế. và các tập đoàn. Theo quyết định của Thủ tướng, căn cứ tình hình thực tế, tiếp tục thực hiện việc phân loại, bán phần vốn nhà nước tại các công ty này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2011 và thay thế Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20/03/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Chính phủ ra quyết định thành lập chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, động viên các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thực hiện Quyết định này và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, báo cáo. lên Thủ tướng.

Tham Khảo Thêm:  Giáo án Tin học 3 sách Cánh diều (Cả năm)

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp;
– Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, DMDN (5b). HƠN

thủ tướng

(Đã ký)
nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 14/2011/QĐ-TTG về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp Nhà nước . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Nghị quyết 27-NQ/TW Toàn văn Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *