Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Rate this post

Quyết định 14/2008/QĐ-BYT

Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế

Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Quyết định số. 14/2008/QĐ-BYT V/v công bố quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
——————
Con số: 14/2008/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế
—————————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế phát ngôn và thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ – Bộ Y tế,

Tham Khảo Thêm:  Sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp luyện đọc đúng cho học sinh lớp 1

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Quyết định này công bố kèm theo Quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông/bà: Chịu trách nhiệm là Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định.

Bộ

(Đã ký)

nguyễn quốc triệu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *