Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

Rate this post

Quyết định 14/2008/QĐ-BYT

Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế

Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế: Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế.

Bạn đang xem: Quyết định số. 14/2008/QĐ-BYT V/v công bố quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế

BỘ Y TẾ
——————
Con số: 14/2008/QĐ-BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế
—————————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ luật báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố Quy chế phát ngôn và thông tin cho báo chí;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ – Bộ Y tế,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 25/2020/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Quyết định này công bố kèm theo Quy chế phát ngôn và thông tin báo chí của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các ông/bà: Chịu trách nhiệm là Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ, các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Quyết định.

Bộ

(Đã ký)

nguyễn quốc triệu

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 14/2008/QĐ-BYT Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Y tế . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2019

Nghị định 157/2018/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/1/2019 Ngày 16/11/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối…

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *