Quyết định số 129/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty Nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

Rate this post

Quyết định số 129/QĐ-TTG

Về việc điều chỉnh phương án điều chỉnh công ty nhà nước tại Quyết định số Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Quyết định số Quyết định 129/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: V/v quy định phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ngành than Việt Nam. – Tập đoàn Công nghiệp Khoáng sản.

Bạn đang xem: Quyết định số. 129/QĐ-TTG V/v quy định phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số Quyết định 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam

thủ tướng
————

Con số: 129/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

—————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

PHÁN QUYẾT
Về việc điều chỉnh Phương án điều chỉnh công ty nhà nước tại TP.
Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26.12.2005
của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam
——————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 13/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Quy định về phương án sắp xếp công ty nhà nước tại Quyết định số Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam như sau:

Chuyển đổi các công ty nhà nước sau thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2009:

– Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – TKV;

– Công ty than Hòn Gai – TKV;

– Công ty than Hạ Long – TKV;

– Công ty than Khe Chàm – TKV;

– Công ty Than Thống Nhất – TKV;

– Công ty than Dương Huy – TKV;

– Công ty Than Quang Hanh – TKV;

– Công ty xây dựng công trình môi trường mỏ – TKV.

Điều 2.

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo việc điều hòa, đổi mới công ty nhà nước theo nội dung, phương án đã được phê duyệt.

2. Bộ trưởng Bộ Công Thương tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án chuyển đổi của các công ty nêu tại Điều 1 Quyết định này.

3. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định này.

Tham Khảo Thêm:  Ngân hàng câu hỏi tập huấn Tiếng Anh lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

4. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có trách nhiệm chỉ đạo, khuyến khích, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ: Công Thương, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Lao động – Người tàn tật và Xã hội;
– Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
– Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
Các phòng: TH, KTTH, KTN;
– Lưu: Văn bản, DMDN (5b). CỦA BẠN
KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 129/QĐ-TTG Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp công ty Nhà nước tại Quyết định số 345/2005/QĐ-TTg về việc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *