Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam

Rate this post

Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg

Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Thí điểm một loạt cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

Bạn đang xem: Quyết định số. 12/2012/QĐ-TTg Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam

thủ tướng
———
Con số: thứ mười hai/2012/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2012

PHÁN QUYẾT
Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam
——————

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống tham ô ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Triển khai thí điểm hàng loạt cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam. Thời gian thực hiện thí điểm từ năm 2012 đến hết năm 2016.

Điều 2. Cục Hàng không Việt Nam (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục) được hưởng các chế độ tài chính cụ thể sau:

1. Các khoản chi đặc thù trong ngân sách của đơn vị tự chủ:

Tham Khảo Thêm:  Công văn 1056/2013/BNN-KHCN Điều chỉnh nội dung và kinh phí khuyến nông trung ương thực hiện năm 2012 sang năm 2013

a) Mức lương trung bình: hệ số lương được áp dụng gấp 1,8 lần so với mức lương đối với cán bộ, công chức do nhà nước quy định (tiền lương cấp bậc và phụ cấp trừ chế độ tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

b) Tiền thưởng an ninh hàng không: 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm phụ cấp) theo quyết định số Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát. và đảm bảo an ninh hàng không.

c) Trang phục bảo hộ lao động: Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ bảo hộ lao động đối với Cục Hàng không Việt Nam; Tiền trang phục được áp dụng theo quy định tại thông tư số Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 hướng dẫn sửa đổi, hoàn thiện thông tư số Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ số Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Các khoản chi cụ thể tính vào chi phí mua ngoài:

a) Thuê giám sát bay làm việc thường xuyên tại Cục Hàng không Việt Nam: Căn cứ yêu cầu công việc, Bộ Giao thông vận tải quyết định thuê giám sát bay với mức phí thuê phù hợp (tham khảo mức thuê của các nước). ngoài).

b) Chi đào tạo, chi nhánh: Căn cứ kết quả đánh giá hàng năm do cơ quan có thẩm quyền xác định, Bộ Giao thông vận tải giao Cục Hàng không Việt Nam đánh giá.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 20/2021/TT-NHNN Hướng dẫn vay vốn ưu đãi chính sách nhà ở xã hội

3. Nguồn kinh phí bảo đảm các chế độ chi tiêu đặc thù:

a) Ngân sách Nhà nước tách bạch với chi phí quản lý.

b) Nguồn thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không; Nguồn phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay của Cảng vụ hàng không được phép chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 3. Nếu có khoản tiết kiệm, Cục Hàng không Việt Nam có quyền chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ về chế độ tự quyết định. chịu trách nhiệm về việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan nhà nước; trong đó thu nhập bổ sung cho cán bộ, công chức không quá 1,0 lần so với mức tiền lương của ngạch, chức vụ do nhà nước quy định.

Điều 4. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi cụ thể nêu trên.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 và áp dụng cho các năm ngân sách 2012-2016. Trong quý III năm 2016, Bộ GTVT sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định này, trên cơ sở đó. căn cứ, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cơ chế cho giai đoạn tiếp theo.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 684/QĐ-BTTTT Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2020

các Bộ trưởng: Giao thông Vận tải, Tài chính, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Văn phòng chính phủ: BTCN, PCN, cổng thương mại điện tử,
các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (5b).
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 12/2012/QĐ-TTg Thí điểm một số cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không VIệt Nam . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *