Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Rate this post

Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg

Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật của một số loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán động vật hoang dã quốc tế. mua bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Bạn đang xem: Quyết định số. 11/2013/QĐ-TTg Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật, động vật hoang dã nguy cấp

thủ tướng
—————

Con số: 11/2013/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2013

PHÁN QUYẾT
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU, MUA BÁN MẪU CỦA MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ LÀ PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ MUA BÁN QUỐC TẾ ĐỘNG VẬT, VẬT NUÔI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu bằng đường biển, quá cảnh, nuôi, nuôi sinh sản, nuôi sinh sản, nuôi trồng nhân tạo động vật nguy cấp, quý, hiếm. các loài động, thực vật hoang dã;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định cấm xuất khẩu, nhập khẩu, buôn bán mẫu vật của một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Điều 1. Nghiêm cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật các loài động vật hoang dã thuộc các phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) như sau, trừ trường hợp được quy định khác tại Điều 2 của quyết định này:

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 44/2021/TT-BCA Nội dung sơ tuyển tuyển sinh vào Công an nhân dân

1. Tiêu bản tê giác trắng (Ceratotherium simum) và các sản phẩm làm từ tê giác trắng.

2. Ví dụ về tê giác đen (Diceros bicornis) và các sản phẩm làm từ tê giác đen.

3. Ví dụ về con voi châu Phi (Loxodonta châu Phi) và các sản phẩm làm từ voi châu Phi.

Điều 2. Mẫu vật quy định tại Điều 1 của Quyết định này được nhập khẩu trong các trường hợp sau:

1. Mẫu vật phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học, vườn thú trưng bày; triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại; thực thi pháp luật; trao đổi mẫu vật giữa Cơ quan quản lý CITES các nước thành viên.

2. Mẫu vật không nhằm mục đích thương mại được phép nhập khẩu theo thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu.

3. Mẫu vật đã được cấp phép nhập khẩu CITES trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định tại quyết định này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ, thương mại, vận tải, xuất khẩu, nhập khẩu. của động vật hoang dã. và thực vật.

Điều 4. Áp dụng các điều khoản

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 1785/QĐ-KTNN Kế hoạch kiểm toán năm 2018

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2013.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Trung tâm điều hành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:

– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Văn phòng Ban PCTN Trung ương;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
– Kiểm soát nhà nước;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTCP, Cổng thông tin điện tử, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan, Công báo;
– Lưu: Văn bản, KTTH (3b).

thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 11/2013/QĐ-TTg Cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Kịch bản lễ tổng kết năm học trường THCS

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *