Quyết định số 1099/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

Rate this post

Quyết định 1099/QĐ-TTG

Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

Quyết định số 1099/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định 1099/QĐ-TTG về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011

thủ tướng
————

Con số: 1099

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên
UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011
———————
thủ tướng

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về việc kéo dài thời hạn hoạt động từ năm 2004 đến năm 2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu Ủy viên Ủy ban nhân dân các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại Tờ trình số 1178/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2010 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 2247/TTr-BNV ngày 12 tháng 7 năm 2010,

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Phê chuẩn việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011 như sau:

1. Chủ tịch:

– Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên.

2. Thành viên:

– Ông Chu Anh Thuyên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các ông/bà nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng KP;
– VPCP: BTCN;
– Cổng thương mại điện tử;
– Lưu: VT, TCCV (5b). dòng sông
thủ tướng

(Đã ký)

nguyễn tấn dũng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 1099/QĐ-TTG Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 – 2011 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *