Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác

Rate this post

Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT

Về việc ban hành mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người khi sống, sau khi chết và hiến xác.

Quyết định số Quyết định 07/2008/QĐ-BYT của Bộ Y tế V/v ban hành mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy bỏ việc đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể khi sống, sau khi chết và hiến xác; mẫu phiếu đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.

Bạn đang xem: Quyết định số. Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT ban hành mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể trong hiến sống, sau khi chết và hiến xác.

BỘ Y TẾ
————

Con số:

07/2008/QĐ-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về ban hành mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sống, sau khi chết và hiến xác; mẫu phiếu đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác
———————

BỘ TRƯỞNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế,

Tham Khảo Thêm:  Luật giáo dục đại học 2012 Luật số: 08/2012/QH13

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các hình thức tự nguyện hiến, việc hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể đối với người sống, sau khi chết và xác; mẫu phiếu đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người sau khi chết và hiến xác.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ và các Vụ trưởng, Giám đốc các Khoa thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ. Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế Ngành Y tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Như điều 3;
– Văn phòng Chính phủ (Văn phòng Công báo, Website KP);
– Bộ Tư pháp (Vụ Kỹ thuật Xây dựng và Pháp chế);
– Các Bộ trưởng, Thứ trưởng;
– Website Bộ Y tế;
– Lưu: VT, BKK, PC.

KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Nguyễn Thị Xuyến

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 07/2008/QĐ-BYT Về việc ban hành các mẫu đơn tự nguyện hiến, hủy đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể ở người sống, sau khi chết và hiến xác . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *