Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

Rate this post

Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT

Thông báo quy định tạm thời viết tên riêng trong sách giáo khoa

Quyết định số Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Quy định tạm thời viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định số. 07/2003/QĐ-BGDĐT V/v công bố quy định tạm thời viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

————

Con số: 07/2003/QĐ-BGD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2003

PHÁN QUYẾT
THÚC ĐẨY QUY TẮC TẠM THỜI VỀ TÊN RIÊNG TRONG DỆT MAY

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 29/CP ngày 30 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Được sự đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám đốc Tiểu học và Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Cùng với Quyết định này, công bố quy định tạm thời về cách viết tên riêng trong sách giáo khoa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quy định này được sử dụng trong việc thiết kế và biên soạn sách giáo khoa viết theo chương trình các môn học ở tiểu học, THCS và THPT (ban hành trên cơ sở quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2001 số 03 /2002/ QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2002 và số 47/2002/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 204/2006/QĐ-TTG: Về chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hoá giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Điều 3. Để triển khai Quyết định, Quyết định này.

KT. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Đặng Huỳnh Mai

QUY ĐỊNH TẠM THỜI GHI TÊN RIÊNG TRONG SÁCH VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT ngày 13/03/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. CÁCH VIẾT TÊN TIẾNG VIỆT

1. Tên người: Viết chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

Ví dụ:

– Đinh Tiên Hoàng, Trần Hưng Đạo.

– Trần Phú, Ngô Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai.

– Tế Hữu, thép mới.

– Vừ A Dính, Bảng Tài Đoàn.

* Lưu ý: Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được tạo thành bằng cách ghép bộ phận là danh từ chung với bộ phận danh từ riêng cũng được coi là danh từ riêng và được viết hoa theo quy tắc viết chữ đối với tên người.

Ví dụ:

– Chú Gióng, Cô Trưng.

– Đồ Chiểu, Đề Thám.

2. Tên địa lý: Viết chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

Ví dụ:

– Thái Bình, Trà Vinh, Cần Thơ.

– Thừa Thiên – Huế, Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Sa Pa, Mù Cang Chải, Pác Bó.

* Chú ý: Tên địa lý được hình thành từ các tên riêng chỉ phương hướng hoặc ghép một bộ phận là tên chung, tên chung với một bộ phận tên riêng nào đó cũng được coi là tên riêng chỉ địa danh và được viết theo quy tắc chữ cái của tên địa lý.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 16/2020/TT-BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật về chống sét trạm viễn thông

Ví dụ:

– Bắc, Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

– Vàm Cỏ Đông, Trường Sơn Tây.

– Hồ Gươm, Cầu Giấy, Bến Thủy, Cửa Việt, Đèo Ngang, Vũng Tàu.

3. Tên dân tộc: Viết chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

Ví dụ:

Kinh, Tày, Sán Dìu, Lô Lô, Phù Lá, Hà Nhì.

4. Tên người, tên địa danh, tên các dân tộc Việt Nam thuộc các dân tộc thiểu số gồm các từ nhiều âm tiết (các âm tiết đọc liền nhau): Mỗi bộ phận tạo thành tên riêng viết hoa chữ cái đầu và viết hoa giữa các âm tiết.

Ví dụ:

– Êđê, Bana, Sodang, Tà-ôi.

– Kepa Kolong, Netranglong.

– Yrpao, Chupa.

5. Tên cơ quan, tổ chức, hội: Viết chữ cái đầu của âm đầu và các âm đầu của các bộ phận tạo thành tên đúng.

Ví dụ:

– Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Ủy ban thường trực Quốc hội.

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Ủy ban Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường tiểu học Kim Đồng.

– Nhà máy Cơ khí Nông nghiệp I.

6. Từ và Cụm Từ Chỉ Con Vật, Đồ Vật, Đồ Vật Dùng Làm Tên Riêng Của Nhân Vật: Viết chữ cái đầu tiên của âm tiết để tạo thành danh từ riêng.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên

Ví dụ:

– (chú) Chuột, (chú) Gấu, (cô) Chào Mao, (chị) Sao Sao.

– (chú) Nồi đồng, (cô) Chổi rơm, (anh) Cần cẩu.

– (Anh) Sun, (Chị) Mây Trắng.

II. CÁCH VIẾT TÊN NƯỚC NGOÀI

1. Tên người, tên địa lý:

1.1. Trường hợp phiên âm Hán Việt: Viết theo quy tắc viết tên riêng, tên địa lý Việt Nam.

Ví dụ:

– Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành.

– Đức, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc.

1.2. Trường hợp phiên âm vô âm Hán Việt (phiên âm trực tiếp, cách viết gần với cách đọc): Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng thì viết hoa đầu âm tiết và giữ dấu gạch nối giữa các âm tiết.

Ví dụ:

– Pridrich Engels, Veladimia Ilyich Lenin.

– Mátxcơva, Ý, Angiêri.

2. Tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể nước ngoài:

2.1. Trường hợp dịch: Viết theo quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể Việt Nam.

Ví dụ:

– Đại học tổng hợp quốc gia Mátxcơva mang tên Lomonosov.

– Viện Khoa học Giáo dục Bắc Kinh.

2.2. Viết tắt: Viết dưới dạng viết tắt. Tùy từng trường hợp có thể thêm tên dịch hoặc thêm tên gốc không viết tắt.

Ví dụ: WB (Ngân hàng Thế giới) hoặc WB (Nhà nước Thế giới).

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 07/2003/QĐ-BGDĐT Ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *