Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ

Rate this post

Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC

Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ.

Quyết định số Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính: V/v thông báo chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án nhận vốn bằng ngoại tệ.

Bạn đang xem: Quyết định số. 06/2008/QĐ-BTC V/v công bố mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ

thủ tướng
————

Số: 06

/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————————

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

PHÁN QUYẾT
Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án vay vốn bằng ngoại tệ.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của nhà nước;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về đầu tư vốn vay nhà nước và cho vay xuất khẩu;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính,

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 20/2020/NĐ-CP Thực hiện thí điểm tiền lương, thưởng với tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Mức chênh lệch lãi suất hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, các chủ đầu tư dự án được Nhà nước cho vay đầu tư, vay xuất khẩu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Văn phòng Quốc hội;
– Phó Chủ tịch nước;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Viện KSND cấp trên;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Kiểm soát nhà nước;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Thông báo;
– Trang web chính phủ, trang web BTC;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố do trung tâm chỉ đạo;
– Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
– Lưu VT, Phòng BHXH.
KT. Bộ
TRỢ LÝ

(Đã ký)

Trần Xuân Hà

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC Về việc công bố mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư cho các dự án vay vốn bằng ngoại tệ . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 49/2012/TT-BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *