Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Hà Nội

Rate this post

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND

Ban hành quy định cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng đối với công trình xin phép trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng đối với công trình xin phép trên địa bàn TP Hà Nội.

Bạn đang xem: Quyết định số. 04/2010/QĐ-UBND V/v công bố quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng công trình có giấy phép trên địa bàn Hà Nội

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
———————

Con số: 04/2010/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

PHÁN QUYẾT
Ban hành quy chế cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng
Hoạt động theo giấy phép tại thành phố Hà Nội
—————————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, hoàn thiện một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Nghị định số Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình; Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng; Nghị định số Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị; Nghị định số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số Nghị định số 83/2009/NĐ-CP sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ vào Sắc lệnh thủ đô Hà Nội; Nghị định số Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng phường, thị trấn và khu dân cư trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một loạt nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 8648/SXD-QLCP ngày 11/02/2009.

Tham Khảo Thêm:  Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 3 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng đối với công trình phải xin giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 79/2007/QĐ-UB ngày 11/7/2007 về việc công bố quy định cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thông báo không. Quyết định số 427/TB-UBND ngày 26/12/2007 về việc tạm dừng thực hiện điểm 12 Điều 7 của Quy định cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 427/TB-UBND ngày 26/12/2007. 79/2007/QĐ. -UB ngày 11/7/2007 và điều 1, điểm V, điểm 2, mục 2.1 Quyết định số. Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phân cấp một số lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Quy hoạch kiến ​​trúc, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, thành phố, Thủ trưởng UBND các huyện, thành phố, khu phố, thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Nghị định 41/2020/NĐ-CP Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Người nhận:
– Như điều 3;
– TTTU, HĐND TP;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Các Phó Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố;
– Văn phòng Chính phủ;
– Website Chính phủ;
– Các Bộ: XD, TP, GTVT, CA, TN&MT, VH,TT&DL, TTTT;
– VKSND TP, TAND TP;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động Lương thực;
– Sở Tư pháp;
– Báo HNM, Báo KT&ĐT, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
– CPVP, PVP, TH, XD (08);
– Lưu VT.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)
giá vé Thái Bình

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Hà Nội . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *