Quyết định 936/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk

Rate this post

Quyết định 936/2013/QĐ-UBND

Quy định mức thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 936/2013/QĐ-UBND về việc thực hiện Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND quy định mức thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Bạn đang xem: Quyết định 936/2013/QĐ-UBND quy định mức thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Đắk Lắk

BAN PHỔ BIẾN
TỈNH ĐẮK LẮK
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————

Con số: 936/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 05 năm 2013

PHÁN QUYẾT

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 82/2012/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI MỘT SỐ CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN KRAINCIAL

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Nghị quyết số Nghị quyết 82/2012/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh;

Xét Công văn số. 300/SYT-KHNV ngày 09/5/2013 của Sở Y tế,

PHÁN QUYẾT:

Tham Khảo Thêm:  Bài giảng điện tử môn Địa lí 9 năm 2022 – 2023

Điều 1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/2012/NQ. – HĐND tỉnh ngày 21/12/2012 về việc quy định mức thu đối với các loại dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh; bảo đảm đúng đơn giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết; Đồng thời, phát hiện và xử lý ngay các đơn vị, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật;

Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk sẽ căn cứ vào mức thu xác định tại quyết định này để thực hiện thu, chi và hoàn trả chi phí khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

Điều 2. Bãi bỏ Quyết định số Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; BHXH tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Thông báo 316/SXD-KTXD Đính chính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

Người nhận:
– Như điều 3;
– Mục vụ lành mạnh; Bộ Tài chính (b/c);
– BHXH Việt Nam (b/c);
– Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh (b/c);
– Tỉnh ủy; HĐND tỉnh (b/c);
– Chủ tịch UBND tỉnh KPK;
– Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
– Các Sở, ban, ngành liên quan;
– Phòng: TH, TTTM, NC;
– Lưu: VT, VHXH (T,100).

cái đầu

(Đã ký)

Hoàng Trọng Hải

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 936/2013/QĐ-UBND Quy định mức thu dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh công lập trực thuộc tỉnh Đắk Lắk . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *