Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk

Rate this post

Quyết định 848/2013/QĐ-TTg

Hỗ trợ gạo cứu đói và mì cho tỉnh Đắk Lắk

Quyết định 848/2013/QĐ-TTg hỗ trợ gạo xóa đói giảm nghèo cho tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo xóa đói giảm nghèo cho tỉnh Đắk Lắk

thủ tướng
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 848/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2013

PHÁN QUYẾT

HỖ TRỢ GẠO THÀNH CÔNG CHO TỈNH ĐẮK LẮK

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 18/TTr-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2013 và ý kiến ​​của Bộ Tài chính tại văn bản số 6537/BTC-NSNN ngày 23 tháng 5 năm 2013.

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk cứu đói cho người dân trong vụ thu hoạch mì 2013.

UBND tỉnh Đắk Lắk sử dụng số gạo nói trên để hỗ trợ đồng bào bị đói một cách nhanh chóng và đúng mục đích.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 587/2013/QĐ-BTC Xuất gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng, các Phó Chủ tịch nước: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TKBT, TH;
– Lưu: VT, KTTH (3).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Vũ Văn Ninh

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 848/2013/QĐ-TTg Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Đắk Lắk . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *