Quyết định 751/QĐ-TTg Điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên từ 15/6/2017

Rate this post

Quyết định 751/QĐ-TTg

Điều chỉnh khoản vay sinh viên từ ngày 15 tháng 6 năm 2017

Ngày 30/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 751/QĐ-TTg về việc điều chỉnh cho vay HSSV theo quy định tại điểm 1 Điều 5 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg.

Bạn đang xem: Quyết định 751/QĐ-TTg Điều chỉnh cho vay sinh viên từ ngày 15/06/2017

Như vậy, mức vay tối đa cho mỗi sinh viên hiện nay sẽ tăng lên: 1.500.000 đồng/tháng. Quyết định 751/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/6/2017. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Quyết định 751/QĐ-TTg – Tăng mức cho vay sinh viên từ 15/06/2017

thủ tướng
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Số: 751/QĐ-TTg

Hà NộiNGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2017

PHÁN QUYẾT

GIỚI THIỆU VỀ SỰ THÍCH NGHI VỚI ĐỜI SỐNG SINH VIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng học sinh, sinh viên;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 493/TTr-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2017,

PHÁN QUYẾT

Điều 1. Quy định về mức tín dụng quy định tại điểm 1, điều 5 của quyết định số. Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về cho vay sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT Quy định mới về tiêu chuẩn kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”

Điều 2. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí đủ vốn để cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

2. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm tín dụng, giám sát và thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2017, áp dụng cho các khoản giải ngân mới kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 4;
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của công đoàn;
– VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHDP, KGVX;
– Lưu: VT, KTTH (2b) M.Cường 50

thủ tướng
nguyễn xuân phúc

Tham Khảo Thêm:  Công văn 133/GSQL-GQ3 Hướng dẫn thủ tục tạm nhập tái xuất thiết bị để trình diễn

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 751/QĐ-TTg Điều chỉnh mức cho vay tín dụng đối với học sinh, sinh viên từ 15/6/2017 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *