Quyết định 699/2013/QĐ-UBND Danh mục tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đỗ xe dưới lòng đường

Rate this post

Quyết định 699/2013/QĐ-UBND

Danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi trông giữ xe công cộng có thu tiền, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và giấy phép trông giữ xe dưới lòng đường.

Quyết định 699/2013/QĐ-UBND về danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi đậu xe công cộng có thu phí, kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và giấy phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: Quyết định 699/2013/QĐ-UBND Danh mục các tuyến đường được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi đỗ xe công cộng có thu phí, kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và giấy phép bãi đỗ xe ngầm.

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

———
Con số: 699/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
——————————————

TP.HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2013

PHÁN QUYẾT
DANH SÁCH CÁC ĐƯỜNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN NHÀ HẠN CHẾ XE CÔNG CÓ HẠN CHẾ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ, MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG XE NHÀ CỦA THÀNH PHỐ DƯỚI ĐÂY

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 66/TTr-SGTVT ngày 02/01/2013,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Ban hành danh mục các tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi đỗ xe công cộng có thu tiền, kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và giấy phép đỗ xe trên đường phố có thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Như sau:

– Phụ lục 1: Danh sách 117 tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi đỗ xe công cộng có thu phí;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 694/2013/QĐ-TCHQ Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

– Phụ lục 2: Danh mục 13 tuyến phố cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè để kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa;

– Phụ lục 3: Danh sách 42 tuyến phố cho phép đỗ xe trả phí dưới lòng đường.

Điều 2. Thủ trưởng Ủy ban nhân dân các huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành:

Thực hiện việc quản lý, sử dụng tạm thời một phần hè phố làm bãi đỗ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh, buôn bán hàng hóa và tổ chức bãi đỗ xe ngầm theo danh mục được phê duyệt.

Kịp thời báo cáo những vướng mắc, kiến ​​nghị phát sinh liên quan đến việc triển khai thực hiện nêu trên về Tổng cục Giao thông vận tải để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Tôn trọng các quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải đối với công tác quản lý, cải tạo, mỹ quan vỉa hè để điều chỉnh và thực hiện tùy theo tình hình thực tế, không gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 5010/QĐ-UBND ngày 03/11/2009, Quyết định số 4030/QĐ-UBND ngày 07/08/2012, Quyết định số. 4410/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBNDTP. Hồ Chí Minh và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thủ trưởng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Ban – Sở – Ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện, các cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
NV/CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Tín

PHỤ LỤC 1
DANH MỤC ĐƯỜNG PHỐ ĐƯỢC TẠM DỤNG MỘT PHẦN NHÀ LÀM BÃI XE CÔNG CÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

tên đường

Điểm đầu tiên

điểm cuối cùng

Chiều rộng vỉa hè (m)

ghi chú

VÒNG 1

Đầu tiên

Bùi Thị Xuân

Cách mạng tháng Tám

Tôn Thất Tùng

6

2

bình tĩnh

Trần Hưng Đạo

Lê Thị Hồng Gấm

4,9

3

Cao Bá Quát

Thái Văn Lung

Hai Bà Trưng

5,7

4

Chu Mạnh Trinh

Lý Tự Trọng

Nguyễn Du

5,6 – 7

5

cô Bắc

Nguyễn Thái Học

tôi đã nói

5.3

6

Cống Quỳnh

Bùi Thị Xuân

Bùi Viện

3,9 – 6

7

Đinh Tiên Hoàng

nguyễn đình chiểu

Điện Biên Phủ

5,8

số 8

Đông Du

Hai Bà Trưng

Đồng Khởi

4

9

Ăn Nghi

quảng trường Quách Thị Trang

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

5,7

mười

Hải Triều

Nguyễn Huệ

Ăn Nghi

5,7

11

Hồ Huân Nghiệp

Quảng trường Mê Linh

Đồng Khởi

5,5

thứ mười hai

Hồ Tùng Mậu

Bến Chương Dương

Tôn Ái Thiệp

3,9 – 6,5

13

Công chúa Huyền Trân

nguyễn thị minh khai

Nguyễn Du

6,5

14

Huỳnh Thúc Kháng

Lê Lợi

Pasteur

6.2 – 6.4

15

Lê Thị Hồng Gấm

Phó Đức Chính

bình tĩnh

5

16

Lê Văn Hưu

Lê Duẩn

Nguyễn Du

bốn mươi sáu

17

Mạc Đĩnh Chi

Điện Biên Phủ

Trần Cao Vân

5.9-6.1

18

Mạc Thị Bưởi

Hai Bà Trưng

Đồng Khởi

4

19

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Lê Lợi

Ăn Nghi

6

20

Ngô Đức Kế

Quảng trường Mê Linh

Nguyễn Huệ

4

21

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Nguyễn Hữu Cảnh

Lê Duẩn

6.2

22

Nguyễn Cư Trinh

Trần Hưng Đạo

Cống Quỳnh

6

23

Nguyễn Công Trứ

Hồ Tùng Mậu

Yersin

3,5 – 6

24

Nguyễn Du

Tôn Đức Thắng

Pasteur

5,4 – 6

25

nguyễn hữu cầu

Hai Bà Trưng

Thi Thị Thanh

số 8

26

nguyễn huy tự

Nguyễn Văn Giai

Đinh Tiên Hoàng

6

27

Nguyễn Khắc Nhu

Trần Hưng Đạo

Cô Giang

4,7 – 5,9

28

nguyễn đình chiểu

Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hai Bà Trưng

5,8 – 6

29

Nguyễn Siêu

Thái Văn Lung

Hai Bà Trưng

5 – 9

30

Nguyễn Thái Bình

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Phó Đức Chính

4,8 – 5

ba mươi đầu tiên

nguyễn thị minh khai

Cống Quỳnh

Lương Hữu Khánh

6

32

Nguyễn Trãi

Nguyễn Cư Trinh

nguyễn văn cừ

4,7 – 5,4

33

Nguyễn Trung Ngạn

Tôn Đức Thắng

Chu Mạnh Trinh

4.8

34

Nguyễn Trung Trực

Lê Thánh Tôn

Lê Lợi

5,5 – 6

35

nguyễn văn bình

Công xã Pari

Hai Bà Trưng

5,8

36

nguyễn văn thủ

Mạc Đĩnh Chi

Phùng Khắc Khoan

6

37

Phan Bội Châu

Lê Thánh Tôn

Lê Lợi

7,7

38

Phan Chu Trinh

Lê Thánh Tôn

Lê Lai

7.2

39

Phan Văn Trường

Nguyễn Thái Học

Yersin

4 – 4,6

40

Phó Đức Chính

Lê Thị Hồng Gấm

Nguyễn Công Trứ

5

41

Sương Nguyệt Anh

Cách mạng tháng Tám

Tôn Thất Tùng

5,8

42

Thái Văn Lung

Lê Thánh Tôn

Nguyễn Siêu

3,5

43

Kiểm tra cuốn sách

Lê Thánh Tôn

Quảng trường Mê Linh

5,6 – 6

44

Thủ Khoa Huân

Nguyễn Du

Lý Tự Trọng

5,5

45

Giai điệu That Dam

Huỳnh Thúc Kháng

Tôn Ái Thiệp

5,5

bốn mươi sáu

Tôn Ái Thiệp

Nguyễn Huệ

Hồ Tùng Mậu

5,7

47

Tôn Thất Tùng

Lê Lai

Bùi Thị Xuân

7

48

Trần Cao Vân

Mạc Đĩnh Chi

Hai Bà Trưng

5,7

49

Trần Đình Xu

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Cư Trinh

6.1

50

Trần Quang Khải

Đinh Tiên Hoàng

Trần Khắc Chân

5.6

51

Trịnh Văn Cấn

Yersin

Nguyễn Thái Học

4,5

52

Trương Định

Lê Thánh Tôn

Lý Tự Trọng

5

53

Yersin

Phan Văn Trường

Trịnh Văn Cấn

4

KHOẢNG 3

54

Cách mạng tháng Tám

Tú Xương

quảng trường dân chủ

11

55

Huỳnh Tịnh Của

Trần Quốc Toản

nguyễn văn mai

6

56

Lê Quý Đôn

nguyễn thị minh khai

Võ Văn Tần

6

Tú Xương

Võ Thị Sáu

57

Nguyễn Thượng Hiền

quảng trường dân chủ

Điện Biên Phủ

6,8

58

nguyễn đình chiểu

Nguyễn Thượng Hiền

Cao Thắng

12.3

59

nguyễn thị minh khai

Cao Thắng

Cách mạng tháng Tám

6

Cách mạng tháng Tám

Bệnh đa xơ cứng. Huyện Thanh Quan

6

60

Tú Xương

Bệnh đa xơ cứng. Huyện Thanh Quan

Nguyễn Thông

6,8

Nguyễn Thông

Cách mạng tháng Tám

6

61

Võ Văn Tần

trường quốc tế

Nam Kỳ Khởi Nghĩa

67

KHOẢNG 4

62

Lê Thạch

Lê Văn Linh

Đinh Lễ

3,5 – 6

63

Đinh Lễ

Lê Thạch

Lê Quốc Hùng

4

VÒNG 5

64

GIỮ HÒA BÌNH

tôi ăn bạn

Trần Hưng Đạo

3 – 4

65

A Dương Vương

nguyễn văn cừ

Phước Hưng

4-10

66

Bà Triệu

Nguyen Kim

Lý Thường Kiệt

3,5 – 5

67

Bãi Mía

kim biên

Ngô Nhân Tịnh

5 – 6

68

mây trắng

nhiều trái tim

GIỮ HÒA BÌNH

3,8 – 6

69

Bùi Hữu Nghĩa

mây trắng

Nguyễn Trãi

3 – 6

70

Châu Văn Liêm

Trần Hưng Đạo

Nguyễn Trãi

3

71

Chiêu Anh Các

nhiều trái tim

Bùi Hữu Nghĩa

3,4 – 6

72

Đặng Thái Thân

Mạc Thiên Tích

Hồng Bàng

3,4 – 4

73

Hà Tôn Quyền

Tân Thành

Nguyễn Chí Thanh

3.4

74

Hải Thượng Lãn Ông

tôi ăn bạn

Ngô Nhân Tịnh

3,8 – 5

75

Hồng Bàng

Ngô Quyền

Nguyễn Thị Nhỏ

3,3 – 9,5

Tham Khảo Thêm:  Bài thuyết trình Hội thi giáo viên giỏi Mầm non 2021

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 699/2013/QĐ-UBND Danh mục tuyến đường cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè làm bãi giữ xe công cộng có thu phí, phục vụ kinh doanh dịch vụ, buôn bán hàng hóa và cho phép đỗ xe dưới lòng đường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Công nghệ 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế hoạch dạy…

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục công dân 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

1 Mở đầu 2% = 3 tiết Bài 1: Sử dụng một số hoá chất, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm 3 2 Chương I…

Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Lịch sử và Địa lí 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống….

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất 8 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Kế…

Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Kế hoạch dạy học môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo. Kế hoạch dạy học môn Tin…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *