Quyết định 683/2013/QĐ-TTg Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Rate this post

Quyết định 683/2013/QĐ-TTg

Danh mục chi tiết về loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Quyết định 683/2013/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia y tế biển và hải đảo do Thủ tướng Chính phủ công bố.

Bạn đang xem: Quyết định 683/2013/QĐ-TTg Danh mục chi tiết loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

thủ tướng
———

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 683/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2013

PHÁN QUYẾT

THÀNH LẬP ỦY BAN QUỐC GIA VỀ SỨC KHOẺ HÀNG HẢI VÀ SỨC KHOẺ TRÁI ĐẤT

thủ tướng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về việc công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển và hải đảo gồm các ông, bà sau đây:

1. Bà. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo.

2. Ông Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

3. Bà. Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên.

5. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 28/2019/TT-NHNN Quy định mới về đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng

7. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên.

8. Ông Nguyễn Minh Thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Thành viên.

9. Ông Lê Viết Hòe, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Bộ Quốc phòng, Thành viên.

10. Ông Trần Đình Xuyên, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng, Ủy viên.

11. Ông Trần Đình Luân, Phó Cục trưởng Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên.

12. Ông Đặng Chánh, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Thành viên.

13. Ông Vũ Văn Triển, Vụ trưởng Vụ Y tế và Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải, Thành viên.

14. Ông Phan Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát biển – Bộ Quốc phòng, Thành viên.

15. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ủy viên.

16. Ông Lê Hồng Thái, Trưởng Ban An toàn, Sức khỏe và Môi trường Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thành viên.

17. Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên.

18. Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Thành viên.

19. Bà. Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, Ủy viên.

20. Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, Thành viên.

21. Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Thành viên.

22. Ông Phạm Đăng Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành viên.

23. Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Thành viên.

24. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thành viên.

25. Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Thành viên.

26. Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Thành viên.

27. Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Thành viên.

28. Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Thành viên.

29. Ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Thành viên.

30. Ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên.

31. Ông Mai Thành Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Thành viên.

32. Ông Lê Văn Trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Thành viên.

Tham Khảo Thêm:  Công văn 2330/VPCP-KTT Miễn thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế

33. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Thành viên.

34. Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Thành viên.

35. Ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Thành viên.

36. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành viên.

37. Ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên.

38. Bà Trần Kim Mai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Ủy viên.

39. Ông Trương Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Thành viên.

40. Bà. Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, Ủy viên.

41. Ông Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, Thành viên.

42. Bà. Lê Thị Ái Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Ủy viên.

43. Ông Nguyễn Tiến Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Thành viên.

44. Ông Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển và hải đảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển và hải đảo có nhiệm vụ sau đây:

Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển và hải đảo là cơ quan tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp chủ yếu của Đảng, Chính phủ đối với công tác bảo vệ môi trường biển và hải đảo. phát triển y tế biển đảo; huy động, huy động lực lượng, trang thiết bị y tế trong cả nước trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện Đề án phát triển y tế biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020.

Điều 4. Cử Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Kiện toàn nhân sự cụ thể của Ban Chỉ đạo khi có sự thay đổi.

2. Công bố quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

4. Được sử dụng các thiết bị của mình để thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Tham Khảo Thêm:  Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT Tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

5. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. các Bộ trưởng: Y tế, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Người nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND 28 tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Đại hội;
– Ngân hàng Chính sách xã hội;
– Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
– Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam;
– Hải quân;
– Quân chủng Phòng không Không quân;
– Cảnh sát biển Việt Nam;
– VPCP: BTCN, PCN, Giúp việc Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN, PL, V.III;
– Lưu: Văn bản, KGVX (3b).

KT. thủ tướng
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

nguyễn thiện nhân

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 683/2013/QĐ-TTg Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *