Quyết định 643/2013/QĐ-NHNN Lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Rate this post

Quyết định 643/2013/QĐ-NHNN

Lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, ghi có một ngày trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

Quyết định 643/2013/QĐ-NHNN về lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.

Bạn đang xem: Quyết định 643/2013/QĐ-NHNN Tái cấp vốn, tái chiết khấu, lãi suất cho vay một ngày trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
—-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
————————————

Con số: 643/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

PHÁN QUYẾT
VỀ LÃI SUẤT TÁI TÀI CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT, LÃI CHO VAY QUA ĐÊM TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG VÀ SỐNG ĐẸP KHÔNG MƠ VỐN TẠI NGÂN HÀNG THANH TOÁN VIỆT NAM

THỦ TRƯỞNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Thực hiện Nghị quyết số Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và thẩm định ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

PHÁN QUYẾT

Tham Khảo Thêm:  Quyết định số 45/2009/QĐ-TTG Về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê

Điều 1. Các quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn: 8,0%/năm.

2. Lãi suất tái chiết khấu: 6,0%/năm.

3. Lãi suất cho vay một ngày trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và tín dụng để bù đắp thiếu hụt thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng: 9,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2013 và thay thế Quyết định số Quyết định số 2646/QĐ-NHNN ngày 21/12/2012 của NHNN về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay kỳ hạn một ngày trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Người nhận:
– Như Điều 3;
– Quản lý của Ngân hàng Nhà nước;
– Lưu VP, Vụ CSTT.

KT. thống đốc
phó chính phủ

(Đã ký)

Nguyễn Đồng Tiến

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Tham Khảo Thêm:  Gợi ý câu hỏi tự luận Mô đun 3 môn Khoa học tự nhiên THCS

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 643/2013/QĐ-NHNN Lãi suất tái cấp vốn, tái chiết khấu, cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Quy định mới về tinh giản biên chế Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế….

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *