Quyết định 63/2012/QĐ-UBND Phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Rate this post

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND

Phân cấp quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và phân bổ tỷ lệ

Quyết định 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và phân bổ báo cáo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn đang xem: Quyết định 63/2012/QĐ-UBND Phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân bổ số thu tiền sử dụng đất phi nông nghiệp

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

————-

Con số: 63/2012/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————————————

TP.HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2012

PHÁN QUYẾT
VỀ QUẢN LÝ THU, PHÂN THUẾ TỶ LỆ SỬ DỤNG
THUẾ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật công bố văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật thuế bảo vệ môi trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp;

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 711/QĐ-TTg Phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phân cấp quản lý báo cáo thu, phân bổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường,

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Nay, việc phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân bổ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường như sau:

1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thay thế thuế nhà đất) là khoản thu 100% của ngân sách khu phố – xã – thị trấn. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ 2013 đến 2015.

2. Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu được phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; Ngân sách cấp thành phố hưởng 100% số thu được phân bổ. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ 2012 đến 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký; hoàn thiện Quy định phân phối thu nhập giữa các cấp ngân sách địa phương trong thời kỳ ổn định ngân sách 2011-2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban dân thành phố đối với việc giao mục tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2011).

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 2782/QĐ-BGTVT Tăng số lượng ngân hàng câu hỏi sát hạch lái xe lên 600

Điều 3. Chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. BAN PHỔ BIẾN
KT. cái đầu
Phó Tổng Thống

(Đã ký)
nguyễn thị hồng

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 63/2012/QĐ-UBND Phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 4 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập ôn luyện sách Lịch sử – Địa lý 4 Chân…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Tin học 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Câu trả lời câu hỏi đào tạo khoa học máy tính 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Lịch sử – Địa lí 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án câu hỏi rèn luyện Lịch sử – Địa lý 8 sách Những…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đào tạo Câu hỏi trắc nghiệm Đáp án về Hoạt động trải nghiệm nghề…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Giáo dục công dân 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Giáo dục Công dân Huấn luyện Trắc nghiệm Câu trả lời 8 cuốn sách…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 8 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp Án Giáo Trình Đào Tạo Âm Nhạc 8 Cuốn Chân Trời Sáng Tạo….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *