Quyết định 6089/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020

Rate this post

Quyết định 6089/QĐ-UBND

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực TP Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Quyết định 6089/QĐ-UBND năm 2011 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch phát triển nhân lực TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 do UBND TP Hà Nội ban hành.

Bạn đang xem: Quyết định 6089/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện đề án quy hoạch phát triển con người TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020

BAN PHỔ BIẾN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

—————
Con số: 6089/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

PHÁN QUYẾT
VỀ PHIẾU ỦY BAN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG ĐẦY ĐỦ ĐỀ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2020

—————————

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; Nghị định số Nghị định số 04/2008/NĐ-CP, ngày 1/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, hoàn thiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số. Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 20/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành một loạt quy định quản lý dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5228/KHĐT-QLQH ngày 22/12/2011,

Tham Khảo Thêm:  Quyết định 38/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đặt tên cho cầu đường bộ qua sông Hương của tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÁN QUYẾT:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực TP Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 của UBND Thành phố gồm: : Ông. và bà. có các tên sau:

TT

tên và họ

Cơ quan việc làm

NHIỆM VỤ

Đầu tiên

Nguyễn Thị Bích Ngọc

PCT UBND TP.

Tổng thống

2

Ngô Văn Quý

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

văn phòng đại nghị sĩ

3

Nguyễn Thị Bài

P. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

thành viên

4

Đỗ Đình Hồng

P. Viện trưởng UBND TP.

thành viên

5

nguyễn thị vinh

P. Giám đốc Sở Nội vụ

thành viên

6

Phạm Văn Đại

P. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

thành viên

7

Nguyễn Thế Hùng

P. Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

thành viên

số 8

Nguyễn Văn Yên

P. Giám đốc Sở Y tế

thành viên

9

Phạm Đức Tiến

P. Giám đốc Sở Công Thương

thành viên

mười

Đào Duy Tâm

P. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

thành viên

11

Vũ Tuấn Định

P. Vụ trưởng Vụ Kinh tế Kế hoạch

thành viên

thứ mười hai

Phạm Quang Long

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

thành viên

13

nguyễn xuân tân

P. Giám đốc Sở Giao thông vận tải

thành viên

14

Nguyễn Khắc Thọ

P. Giám đốc Sở Xây dựng

thành viên

15

nguyễn trọng đông

P. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

thành viên

16

Vũ Như Hạnh

P. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

thành viên

17

Đặng Vũ Tuấn

P. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

thành viên

18

Nguyễn Văn Thọ

P. Giám đốc Sở Tài chính

thành viên

19

Phạm Xuân Tiến

P. Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế – Xã hội Hà Nội

thành viên

20

Nguyễn Châu Hà

P. Cục trưởng Cục Thống kê

thành viên

Tham Khảo Thêm:  Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-TTCP-BNV Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích trong tố cáo tham nhũng

Điều 2. Các nội dung khác không thay đổi theo Quyết định số Quyết định số 5323/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà nêu tại Điều 1./.

Người nhận:
– Như điều 3;
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố;
– Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc;
– CVP, PVP Đỗ Đình Hồng;
– Các phòng: LĐTBXH, VXKG, TH;
– Lưu: VT, (KH&ĐT).

TM. BAN PHỔ BIẾN
cái đầu

(Đã ký)

Nguyễn Thế Thảo

Chuyên mục: Văn bản – Văn bản

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Quyết định 6089/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020 . Đừng quên truy cập Cakhia TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

Related Posts

Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Hướng dẫn cách tạo trạm thời tiết My Weather Station. Cách tạo trạm thời…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Hoạt động trải nghiệm 3 sách Chân trời sáng tạo

CÂU 3: Đây là tên các đề tài đã làm trong tháng theo Hoạt động SGK Trải nghiệm 3 – Chân trời sáng tạo: – Tháng 3:…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Vật lí 10 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài tập trắc nghiệm vật lý 10 sách Những chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 11 bộ Chân trời sáng tạo (7 môn). Đáp án trắc…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn môn Âm nhạc 11 sách Chân trời sáng tạo

Cùng đọc bài viết với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sa Thầy Đáp án bài kiểm tra đào tạo âm nhạc 11 cuốn Chân trời sáng…

Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn)

Cùng Phòng GD&DT Sa Thầy đọc bài viết Đáp án trắc nghiệm tập huấn SGK lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo (6 môn). Đáp án trắc…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *